Screen Reader Mode Icon

Kunne du tænke dig at bo på Sygehusgrunden?

Nedenstående spørgeundersøgelse er udarbejdet i samarbejde mellem Holstebro Udvikling P/S og Sygehusgrunden P/S. Din besvarelse vil indgå i arbejdet med at transformere Sygehusgrunden til en ny bæredygtig bydel, der bliver indrettet, så mennesker har lyst til at bo der.

Question Title

* 1. Køn

Question Title

* 2. Aldersgruppe

Question Title

* 3. Kunne du tænke dig at bo på Sygehusgrunden?

Question Title

* 4. Hvilke udsagn betyder mest for dig? Prioriter 1 (mest) - 10 (mindst)

Question Title

* 5. Kunne du forestille dig at dele faciliteter med andre? Sæt gerne flere X'er

Question Title

* 6. Kunne du forestille dig at være forpligtet på aktiviteter sammen med dine naboer? Sæt gerne flere X'er

Question Title

* 7. Hvor tit ville du forpligte dig på en aktivitet med dine naboer?

Question Title

* 8. Hvor mange m2 ville du have brug for kun til dig/din familie?

Question Title

* 9. Her har du mulighed for at komme med gode idéer, kommentarer el.lign.

Question Title

* 10. Hvis vi må kontakte dig for uddybende kommentarer, bedes du angive navn, mobilnummer og emailadresse her:

0 af 10 svarede
 

T