Introduktion

 
6% of survey complete.
Din virksomhed kan få mulighed for at samarbejde med DTU-forskere i et innovationsforløb ved besvarelse af dette spørgeskema bestående af op til 12 spørgsmål. Tilbuddet gælder SMV’er i hovedstadsregionen, som har et koncept til en løsning, der direkte eller indirekte kan relateres til vandområdet. Et innovationsforløb er et samarbejdsprojekt med DTU-forskere, som netop matcher din virksomheds behov og kompetencer og giver mulighed for, at din virksomhed kan udvikle og/eller teste en løsning. Målet er at klargøre din virksomhed til at markedsintroducere et nyt produkt 1-5 år efter innovationsforløbet afslutning.

T