Introduktion

Mænds Mødesteder har nu eksisteret siden 2015, og Forum for Mænds Sundhed kunne rigtig godt tænke sig at indsamle noget data fra de allerede eksisterende mødesteder, som kan bruges til inspiration for nye steder. 
Vi håber derfor, at du vil bruge 5 minutter på at besvare dette skema, så vi kan blive endnu klogere på jer, der benytter jer af Mænds Mødesteder. 

Skemaet er helt anonymt!

På forhånd mange tak!

Bedste hilsner 
Forum for Mænds Sundhed

Question Title

* 1. Hvor i landet besøger du Mænds Mødesteder?

Question Title

* 2. Hvilket år er du født?

Question Title

* 3. Hvad er din civilstand?

Question Title

* 4. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?

Question Title

* 5. Hvad er din tilknytning til arbejdsmarkedet?

Question Title

* 6. Hvordan fik du kendskab til Mænds Mødesteder? (sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 7. Hvor tit besøger du mødestedet i gennemsnit?

Question Title

* 8. Har Mænds Mødesteder hjulpet med til at du...? (sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 9. Føler du dig mere eller mindre ensom, efter du er begyndt at besøge Mænds Mødesteder?

Question Title

* 10. I hvilken grad oplever du at have fået flere venner og bekendte?

Question Title

* 11. I hvilken grad oplever du Mænds Mødesteder som et sted, hvor man taler om, hvordan man går og har det?

Question Title

* 12. I hvilken grad oplever du at have fået mere indhold i dit liv efter du er startet i Mænds Mødesteder?

Question Title

* 13. I hvilken grad oplever du, at Mænds Mødesteder har medvirket til, at du har det bedre i hverdagen?

Question Title

* 14. Hvad har Mænds Mødesteder betydet for dig?

Question Title

* 15. Hvad er det bedste ved at komme i Mænds Mødesteder?

Question Title

* 16. Vil du anbefale Mænds Mødesteder til andre mænd?

T