Spørgsmålene i dette skema drejer sig om dine følelser og tanker inden for den sidste måned. Ved hvert punkt skal du markere  hvor ofte du har haft den pågældende følelse eller tanke

Question Title

* 1. 1 Hvor ofte inden for den sidste måned er du
blevet oprevet over noget, der skete uventet?

Question Title

* 2. Hvor ofte inden for den sidste måned har du
følt, at du var ude af stand til at kontrollere de
betydningsfulde ting i dit liv?

Question Title

* 3. Hvor ofte inden for den sidste måned har du
følt dig nervøs og “stresset”?

Question Title

* 4. Hvor ofte inden for den sidste måned har du
følt dig sikker på dine evner til at klare dine
personlige problemer?

Question Title

* 5. Hvor ofte inden for den sidste måned har du
følt, at tingene gik som du ønskede det?

Question Title

* 6. Hvor ofte inden for den sidste måned har du
oplevet, at du ikke kunne overkomme alt det du
skulle?

Question Title

* 7. Hvor ofte inden for den sidste måned har du
været i stand til at håndtere ting, som irriterer
dig?

Question Title

* 8. Hvor ofte inden for den sidste måned har du
følt, at du havde styr på tingene?

Question Title

* 9. Hvor ofte inden for den sidste måned er du
blevet vred over ting, du ikke havde indflydelse
på?

Question Title

* 10. Hvor ofte inden for den sidste måned har du
følt, at vanskelighederne hobede sig så meget
op, at du ikke kunne klare dem?

T