Tilmelding

Her tilmelder du dig 1-dags kurset, "Foredragsholder 2021", der afholdes i København, den 23. sept. 2021.

Faktura fremsendes i separat e-mail.

2 uger inden afholdelsen vil du modtage de praktiske informationer og en kort forberedelse.

Question Title

* 1. Dine fakturaoplysninger

T