Mange tak for din deltagelse

* 1. Hvordan er du blevet patient hos Hejmdal?

* 2. Er du tilfreds med det tilsendte skriftlige velkomstmateriale - herunder om dine patientrettigheder?

* 3. Har du modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling?

* 4. Hvor tilfreds er du samlet set med den skriftlige information, du har modtaget?

* 5. Er du tilfreds med modtagelsen på Hejmdal?

* 6. Er Hejmdals personale venlige og imødekommende?

* 7. Oplever du ventetid / forsinkelse, når du skal til konsultation?

* 8. Hvem er din primære behandler?

* 9. Er du tilfreds med din behandler?

* 10. Er din behandler velforberedt til planlagte konsulationer?

* 11. Oplever du, at din behandler lytter til dig?

* 12. Bliver du i passende omgang inddraget i planlægning af, og beslutninger om, dit forløb?

* 13. Skaber din behandler en situation, hvor du åbent kan fortælle om dine problemer?

* 14. Finder dine konsultationer sted i trygge, fortrolige rammer?

* 15. Har du oplevet, at der er sket fejl under dit forløb hos Hejmdal?

* 16. Hvis ja, var du tilfreds med Hejmdals håndtering af fejlen?

* 17. Kan du komme i kontakt med Hejmdal, når du har brug for det?

* 18. Er du tilfreds med opstart og opfølgning på medicin (kun relevant ved medicinering)?

* 19. Er du tilfreds med receptfornyelse på www.lægevejen.dk (kun relevant ved medicinering)?

* 20. Er du tilfreds med faktureringen (kun relevant ved selvbetalte forløb)?

* 21. Oplever du bedring, lindring og/eller større forståelse i forbindelse med dit forløb hos Hejmdal?

* 22. Er du tilfreds med mulighederne for at give feedback om dine oplevelser og erfaringer?

* 23. Er du overordnet tilfreds med dit forløb hos Hejmdal?

* 24. Vi vil gerne vide, hvis du synes, at Hejmdal kunne gøre noget bedre...

* 25. Vi vil også gerne vide, hvis du synes, at Hejmdal gør noget særligt godt?

T