Generel evaluering

* 1. Med hvilken "kasket" deltager du ved talentseminaret?

* 2. Hvilken gymnastikdisciplin arbejder du primært med?

* 3. Hvad er din overordnede oplevelse af talentseminaret?

* 4. I hvor høj grad levede talentseminaret op til dine forventninger?

* 5. Hvor god synes du informationen omkring indholdet til talentseminaret har været?

* 6. Hvor har du hørt om talentseminaret (set gerne flere krydser)?

* 7. Hvad har du fået ud af at deltage i talentseminaret?

  I høj grad I nogen grad Hverken eller Ikke enig Slet ikke enig
Jeg har fået brugbar viden om talentudvikling
Jeg har fået konkrete redskaber som jeg kan bruge i min egen forening og eget arbejde med gymnastikken
Jeg er blevet inspireret af andre deltager fra samme disciplin som mig selv
Jeg er blevet inspireret af andre deltager fra andre discipliner
Jeg er blevet mere nysgerrig på at vide mere om talentudvikling
Jeg er blevet nysgerrig på at udvikle min egen praksis

* 8. Hvor relevant var sparringen med de andre deltagere fra andre discipliner og foreninger?

* 9. Synes du at talentseminaret bør lægger op til mere sparring på tværs af gymnastikdiscipliner?

* 10. Hvordan stemte deltagerpris sammen med indhold af seminaret, facilitet, forplejning, DR's Sport Show 2017 i Boxen?

* 11. Vil du deltage i et lignende arrangement igen?

* 12. Vil du anbefale et lignende arrangement til andre?

* 13. Har du kommentar eller forslag til forbedringer vil vi meget gerne høre om dem her

Evaluering af de enkelte oplæg
Oplæg 1: Niels Feddersen, Ph.D. studerende: Systemets rolle og dets negative faktorer i talentudvikling

* 14. Oplevede du at få ny viden med hjem på baggrund af dette oplæg?

* 15. Hvor relevant var dette oplæg for dig?

* 16. Hvad er det vigtigste du tager med fra dette oplæg?

Oplæg 2: Bodil Høj, lektor, cand. scient: Hvad lærte jeg i dag?

* 17. Oplevede du at få ny viden med hjem på baggrund af dette oplæg?

* 18. Hvor relevant var dette oplæg for dig?

* 19. Hvad er det vigtigste du tager med fra dette oplæg?

Oplæg 3: Astrid Becker-Larsen og Søren Højer: Kommunikation og magt i gymnastiksalen

* 20. Oplevede du at få ny viden med hjem på baggrund af dette oplæg?

* 21. Hvor relevant var dette oplæg for dig?

* 22. Hvad er det vigtigste du tager med fra dette oplæg?

T