Generel evaluering

Question Title

* 1. Med hvilken "kasket" deltager du ved talentseminaret?

Question Title

* 2. Hvilken gymnastikdisciplin arbejder du primært med?

Question Title

* 3. Hvad er din overordnede oplevelse af talentseminaret?

Question Title

* 4. I hvor høj grad levede talentseminaret op til dine forventninger?

Question Title

* 5. Hvor god synes du informationen omkring indholdet til talentseminaret har været?

Question Title

* 6. Hvor har du hørt om talentseminaret (set gerne flere krydser)?

Question Title

* 7. Hvad har du fået ud af at deltage i talentseminaret?

  I høj grad I nogen grad Hverken eller Ikke enig Slet ikke enig
Jeg har fået brugbar viden om talentudvikling
Jeg har fået konkrete redskaber som jeg kan bruge i min egen forening og eget arbejde med gymnastikken
Jeg er blevet inspireret af andre deltager fra samme disciplin som mig selv
Jeg er blevet inspireret af andre deltager fra andre discipliner
Jeg er blevet mere nysgerrig på at vide mere om talentudvikling
Jeg er blevet nysgerrig på at udvikle min egen praksis

Question Title

* 8. Hvor relevant var sparringen med de andre deltagere fra andre discipliner og foreninger?

Question Title

* 9. Synes du at talentseminaret bør lægger op til mere sparring på tværs af gymnastikdiscipliner?

Question Title

* 10. Hvordan stemte deltagerpris sammen med indhold af seminaret, facilitet, forplejning, DR's Sport Show 2017 i Boxen?

Question Title

* 11. Vil du deltage i et lignende arrangement igen?

Question Title

* 12. Vil du anbefale et lignende arrangement til andre?

Question Title

* 13. Har du kommentar eller forslag til forbedringer vil vi meget gerne høre om dem her

Evaluering af de enkelte oplæg
Oplæg 1: Niels Feddersen, Ph.D. studerende: Systemets rolle og dets negative faktorer i talentudvikling

Question Title

* 14. Oplevede du at få ny viden med hjem på baggrund af dette oplæg?

Question Title

* 15. Hvor relevant var dette oplæg for dig?

Question Title

* 16. Hvad er det vigtigste du tager med fra dette oplæg?

Oplæg 2: Bodil Høj, lektor, cand. scient: Hvad lærte jeg i dag?

Question Title

* 17. Oplevede du at få ny viden med hjem på baggrund af dette oplæg?

Question Title

* 18. Hvor relevant var dette oplæg for dig?

Question Title

* 19. Hvad er det vigtigste du tager med fra dette oplæg?

Oplæg 3: Astrid Becker-Larsen og Søren Højer: Kommunikation og magt i gymnastiksalen

Question Title

* 20. Oplevede du at få ny viden med hjem på baggrund af dette oplæg?

Question Title

* 21. Hvor relevant var dette oplæg for dig?

Question Title

* 22. Hvad er det vigtigste du tager med fra dette oplæg?

T