Dig og sundhedsøkonomien

Sundhedsdebatten handler i høj grad om økonomi og om stadigt dyrere medicin.  
Med denne undersøgelse ønsker vi at dokumentere, hvordan debatten om sundhed og økonomi opleves af patienter og pårørende.

Er du?

Question Title

* 1. Er du?

Hvilken patientforening er du medlem af?

Question Title

* 2. Hvilken patientforening er du medlem af?

Møder du den fordom, at du selv er skyld i din sygdom?

Question Title

* 3. Møder du den fordom, at du selv er skyld i din sygdom?

Møder du andre fordomme?

Question Title

* 4. Møder du andre fordomme?

Hvor møder du fordomme (sæt gerne flere kryds)?

Question Title

* 5. Hvor møder du fordomme (sæt gerne flere kryds)?

Hvordan reagerer du (sæt gerne flere kryds)?

Question Title

* 6. Hvordan reagerer du (sæt gerne flere kryds)?

Tænker du over, hvad din behandling koster?

Question Title

* 7. Tænker du over, hvad din behandling koster?

Har du oplevet, at du skulle forsvare, at du har taget imod dyr behandling?

Question Title

* 8. Har du oplevet, at du skulle forsvare, at du har taget imod dyr behandling?

Oplever du, at du er en udgift for sundhedsvæsenet?

Question Title

* 9. Oplever du, at du er en udgift for sundhedsvæsenet?

Har du oplevet, at økonomi spiller en rolle for lægernes valg af behandling?

Question Title

* 10. Har du oplevet, at økonomi spiller en rolle for lægernes valg af behandling?

Har du oplevet, at nogle patienter har fravalgt dyr behandling, fordi samfundet betaler for den?

Question Title

* 11. Har du oplevet, at nogle patienter har fravalgt dyr behandling, fordi samfundet betaler for den?

Har du på et tidspunkt valgt ikke at fortælle dine omgivelser om, hvilken behandling du får, fordi du frygter negativ reaktion?

Question Title

* 12. Har du på et tidspunkt valgt ikke at fortælle dine omgivelser om, hvilken behandling du får, fordi du frygter negativ reaktion?

Er du stødt på, at mennesker i dine omgivelser har holdninger til omkostningerne ved dyr medicinsk behandling?

Question Title

* 13. Er du stødt på, at mennesker i dine omgivelser har holdninger til omkostningerne ved dyr medicinsk behandling?

Har du oplevet, at dine omgivelser kobler dit forbrug af medicin sammen med fyringer af hospitalspersonale?

Question Title

* 14. Har du oplevet, at dine omgivelser kobler dit forbrug af medicin sammen med fyringer af hospitalspersonale?

Har du skullet forsvare, at du har taget imod behandling?

Question Title

* 15. Har du skullet forsvare, at du har taget imod behandling?

Hvilke områder synes du er vigtigst?

Question Title

* 16. Hvilke områder synes du er vigtigst?

Kan du give eksempler på ubehagelige eller overraskende reaktioner på den behandling du får?

Question Title

* 17. Kan du give eksempler på ubehagelige eller overraskende reaktioner på den behandling du får?

Vi er ved at udvikle en ny hjemmeside for patienter og vil gerne høre din mening. Har du lyst til at bidrage med kommentarer til indholdet og input til, hvad sådan en hjemmeside bør fokusere på, så skriv din mail her….
Email

Question Title

* 18. Email

T