Ansøgningsskema til sportslig godkendelse
Team Copenhagen Eliteidrætsakademi 2021

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi har til formål at støtte talentfulde sportsudøvere i at udvikle sig sportsligt samtidig med man tager en ungdomsuddannelse. Det gør vi ved at sikre skemafrihed på uddannelsen tirsdag og torsdag morgen - og i stedet mødes i TC regi til kurser, oplæg eller træning.
Den sportslige godkendelse, som du søger ved udfyldelse af dette skema, rummer ingen stillingtagen til dine skolemæssige forudsætninger eller din uddannelsesparathed, men den er en forudsætning for, at du kan blive optaget på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. 
Har du spørgsmål vedr. Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, er du velkommen til at kontakte Lise Warren Pedersen på tlf. 33663984 eller lwp@teamcopenhagen.dk.

Ansøgningsfrist d. 24. januar 2021
Du får svar på din ansøgning senest d. 15. februar 2021

Question Title

* 1. Angiv venligst at du giver samtykke til at de oplysninger du indtaster i ansøgningen vil være i Team Copenhagens besiddelse. De videregives ikke til tredjepart og slettes efter endt sagsbehandling. Senest ved udgangen af september 2021

T