Vigtig information og samtykke

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi har eksisteret siden 2009 og har til formål at skabe gode rammer for unge, dygtige, ambitiøse og seriøse idrætsudøvere, der gerne vil kombinere deres træning med deres ungdomsuddannelse. Ambitionen med Team Copenhagen Eliteidrætsakademi er, at sikre idrætstalenter en sammenhængende tilværelse, hvor træning går hånd i hånd med ungdomsuddannelsen og bliver en integreret del af hverdagen som TC-elev. Udover skemafri til morgentræning, vil TC-elever også få mulighed for øget fleksibilitet på deres ungdomsuddannelse. Alt dette sker via et samarbejde mellem københavnske uddannelsesinstitutioner, københavnske idrætsklubber og Team Copenhagen. 

Den sportslige godkendelse, som du søger ved udfyldelse af dette skema, rummer ingen stillingtagen til dine skolemæssige forudsætninger eller din uddannelsesparathed, men den er en forudsætning for, at du kan blive optaget på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi.
 
Du kan søge hvis:
Når du bliver vurderet, sker det på baggrund af en helhedsvurdering, hvor vi indhenter en række informationer og træffer en beslutning på baggrund heraf.

Vi lægger vægt på følgende:
  • Om du opfylder de vejledende optagelseskriterier
  • Din motiverede ansøgning som du uploader i dette ansøgningsskema.
  • Input fra trænere, forbund eller andre relevante personer og organisationer - herunder den trænerudtalelse, som du har mulighed for at vedhæfte til sidst i dette ansøgningsskema. 
Det er vigtigt at understrege, at du ikke er sikret optagelse selvom du opfylder de vejledende optagelseskriterier. Optagelse sker på baggrund af en helhedsvurdering.

Har du spørgsmål vedr. Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, er du velkommen til at kontakte Tenna Terney på tlf. 53799240 eller tbt@teamcopenhagen.dk
 
Ansøgningsfrist d. 22. januar 2023
 
Du får svar på din ansøgning senest d. 10. februar 2023

Question Title

* 1. Jeg har læst og er indforstået med ovenstående tekst

Question Title

* 2. Samtykke
Angiv venligst, at du giver samtykke til, at de oplysninger du indtaster i ansøgningen vil blive behandlet af Team Copenhagen og eventuelle samarbejdspartnere, der er med til at vurderer dit sportslige niveau (f.eks. det specialforbund du hører under). Oplysningerne bliver slettet efter endt sagsbehandling.

 
14% of survey complete.

T