Screen Reader Mode Icon

Nødpasning

Friskolerne skal pga smittefare ved COVID-19 holde lukket fra mandag den 16. marts. Dog skal der være mulighed for nødpasning ud fra ministerielt fastsatte kriterier (se mere: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19) 

Dansk Friskoleforening beder om tilbagemelding fra ALLE medlemsskoler for at bevare et overblik i forhold til blandt andet situationen vedrørende nødpasning på friskolerne. 

SVARFRIST: Onsdag den 18. marts 2020.

Question Title

* 1. Kontaktoplysninger

Question Title

* 2. Holder skolen lukket (fra mandag den 16. marts)?

Question Title

* 3. Hvis skolen har daginstitution: Holder børnehaven/vuggestuen lukket (fra mandag den 16. marts)?

Question Title

* 4. Har skolen etableret nødpasning for de elever, der har brug for det?

Question Title

* 5. Hvis skolen har daginstitution: Er der etableret nødpasning for børnehavebørn/vuggestuebørn?

Question Title

* 6. Hvis skolen har nødpasning for skoleelever: Hvor mange elever forventes at skulle "nødpasses" i skolen (estimeret)

Question Title

* 7. Hvis skolen har nødpasning for børnehave/vuggestue: Hvor mange børn forventes at skule "nødpasses" i børnehave/vuggestue (estimeret)?

Question Title

* 8. Påtænker skolen at anvende digitale løsning til fjernundervisning?

Question Title

* 9. Inspiration til andre: Alle skoler står nu med en helt særlig opgave, og derfor er det relevant at inspirere hinanden gennem de lokale løsninger, der laves for undervisning i lyset af, at der ikke vil blive etableret erstatningsundervisning. Skriv herunder, hvordan I tackler den nye situation hos jer i forhold til undervisning. 

0 af 9 svarede
 

T