Introduktion


Question Title

1.
Hej!

Er du 13 – 18 år? Så vil vi gerne stille dig et par spørgsmål om dine oplevelser online.

SELMA-projektet har som sit formål at bidrage til at gøre internettet til et bedre og mere sikkert sted, hvor mennesker kan interagere med hinanden på en tolerant og ikke-deskriminerende måde.

I dette spørgeskema er der ikke nogen rigtige eller forkerte svar, men det er vigtigt at du er ærlig i overvejelserne omkring dine egne erfaringer og meninger. Du kan svare på spørgsmålene, ved at klikke på en eller flere af svarmulighederne.

Undersøgelsen tager ikke mere end 20 minutter og foregår anonymt, hvilket vil sige, at vi ikke kan bruge svarene til at identificere dig.

Lad os begynde!


Vi gør opmærksom på at: Du bør kun udfylde dette spørgeskema, hvis du er mellem 13 og 18 år. Hvis du er under 13 år, eller 18 år, beder vi dig om ikke at udfylde skemaet, selvom vi sætter pris på din interesse. Resultaterne af denne spørgeskemaundersøgelse vil kun blive brugt til forskning I forbindelse med Selma-projektet. Deltagelse I undersøgelsen foregår på frivillig basis, og du vil ikke modtage nogen belønning eller betaling for at fuldføre undersøgelsen. Hvis du er usikker på om du bør deltage, så diskuter det med din(e) forældre(r), værge, eller lærer.

Spørgeskemaet er anonymt og vi ønsker ikke at kunne identificere dig. Derfor beder vi om at du ikke oplyser personlig data, eller andet som ville gøre dig identificerbar, som eksempelvis dit fornavn, efternavn emailadresse, bopælsadresse, eller telefonnummer. For at beskytte dig fuldstændig, indsamler vi heller ikke din IP-adresse. Vores tilgang til spørgeskemaundersøgelsen, og anonymiseringen af indholdet, sikrer at vi agere I fuld overenstemmelse med EU’s love vedrørende databeskyttelse, herunder også det nye GDPR regelsæt.

Hvis du er urolig eller bekymret om nogle af de problemstillinger som berøres I spørgesmeaet, så tøv ikke med at tale med din(e) forældre(r), værge, eller din lærer.

T