Introduction

Question Title

1.
Hej!
 
I forhold til din rolle som lærer i et Europæisk land, vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål om din professionelle erfaring mht. tiltag på din skole, som fremmer gensidig opmærksomhed, tolerance, og respekt online.
 
SELMA-projektet har som sit formål at bidrage til at gøre internettet til et bedre og mere sikkert sted, hvor mennesker kan interagere med hinanden på en tolerant og ikke-deskriminerende måde.  Dette spørgeskema har til formål at indsamle dine erfaringer med online had, og dine svar vil have stor værdi for os, i vores arbejde.
 
I dette spørgeskema er der ikke nogen rigtige eller forkerte svar, men det er vigtigt at du er ærlig, og at du vælger de svarmuligheder, som bedst passer med dine egne erfaringer eller holdninger. Du kan svare på spørgsmålene ved at klikke på en eller flere af svarmulighederne.
 
Det burde ikke tage mere end 10 minutter og foregår anonymt, hvilket vil sige, at vi ikke kan bruge svarene til at identificere dig eller din skole.
 
Lad os begynde!
 
VI gør opmærksom på at: Resultaterne af denne spørgeskemaundersøgelse kun vil blive brugt til forskning I forbindelse med Selma-projektet. Deltagelse I undersøgelsen foregår på frivillig basis, og du vil ikke modtage nogen belønning eller betaling for at fuldføre undersøgelsen
 
Spørgeskemaet er anonymt og vi ønsker ikke at kunne identificere dig. Derfor beder vi om, at du ikke sender os personlig data, eller andet, som ville gøre dig identificerbar, som eksempelvis dit fornavn, efternavn e-mailadresse, bopælsadresse, eller telefonnummer. For at beskytte dig fuldstændig, indsamler vi ikke din IP-adresse. Vores tilgang til spørgeskemaundersøgelsen, og anonymiseringen af indholdet, sikrer at vi agere I fuld overenstemmelse med EU’s love vedrørende databeskyttelse, herunder også det nye GDPR regelsæt.

T