Er du frivillig i din indsats som pårørende?

Ved et samråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg om de forventninger og krav, kommunerne har til pårørende til sygdomsramte borgere, blev der gjort opmærksom på, at pårørende risikerer at selv blive syge af deres belastninger. Det rejste et spørgsmål fra flere politikere: Jamen, hvad nu, hvis de pårørende selv har valgt at hjælpe? Så er det vel ikke vores problem, at de bliver syge af det?
     Heldigvis forstår Sundheds- og Ældreministeren godt, at der er forskel på, om man hjælper et familiemedlem, fordi man gerne vil, eller om man hjælper, fordi det offentlige serviceniveau simpelthen er (blevet) for dårligt. Men hun ved ikke, om det er noget særlig udbredt problem, at pårørende føler sig pressede.
     Nu beder Pårørende i Danmark alle vores medlemmer om at hjælpe udvalget til at blive klogere på, i hvilket omfang vi pårørende hjælper helt og aldeles frivilligt, og i hvilket omfang vi føler os presset af omstændighederne til at hjælpe mere, end vi egentlig har lyst til eller kan overkomme. Du kan deltage ved at svare på de 4 spørgsmål nedenfor.

Question Title

* 1. Modtager den, du er pårørende til, hjemmehjælp eller hjemmesygepleje fra kommunen?

Question Title

* 2. Hvad hjælper du med som pårørende?
(Vi ved godt, at der er flere områder end de nedenstående, hvor pårørende ofte træder til med hjælp, men i netop dette survey er vi interesserede i at få svar inden for de kategorier, som man bruger i kommunerne, når man visiterer til hjemmehjælp eller hjemmesygepleje.)

Question Title

* 3. Når du hjælper, føler du så selv at du...

Question Title

* 4. Hvis du føler dig presset til at hjælpe mere, end du ønsker, er det så fordi...

T