Om denne undersøgelse


Tak, fordi du deltager.
 
Spørgeundersøgelsen har til formål at afdække din organisations syn på:

Betydningen af medicinalindustriens ESG-mål for de patienter, du repræsenterer.
Din forståelse af, hvad medicinalindustrien bør inkludere i ESG-strategier.
Vigtigheden af at have patientinput i medicinalindustriens ESG-strategier – og, hvis ja, hvordan.
 
Du vil være berettiget til at få et gratis eksemplar af de komplette resultater ved offentliggørelsen (oktober 2023), hvis du ønsker at modtage dem.
 
Bemærkning om undersøgelsens form:
  • Hvis du bruger en mobiltelefon til at besvare spørgeskemaet, er det nemmere at gennemføre undersøgelsen, når mobiltelefonen er indstillet til LIGGENDE visning.
TDenne undersøgelse indeholder 4 spørgsmål om din organisation og 10 hovedspørgsmål. Når du er nået til slutningen af spørgeskemaet, skal du klikke på knappen “SEND” for at sende det.

Hvis du har spørgsmål til denne undersøgelse, kan du finde en e-mailadresse i slutningen af undersøgelsen.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Vil du gerne knytte kommentarer til dit svar?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* b.) I hvilket LAND har din organisation base eller hovedkvarter?

(Hvis du er en patientgruppe med internationalt sigte, bedes du svare på vegne af det land, hvor du som respondent er bosiddende.)

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* c.) Hvad er din organisations GEOGRAFISKE OMRÅDE?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* d.) ARBEJDER din organisation for STØRRE INKLUSION AF PATIENTGRUPPER i medicinalvirksomhedernes bestræbelser på at forbedre deres ESG-strategier?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>
Ti hovedspørgsmål

Spring venligst alle spørgsmål over, som du ikke kan besvare (eller som er irrelevante for din organisation).

Question Title

* Spørgsmål 1 af 10.
Hvor GODT KENDER din organisation det GENERELLE KONCEPT for medicinalvirksomhedernes “ESG”-strategier?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørgsmål 2 af 10.
Hvor VIGTIGT for din PATIENTORGANISATION er følgende?

  Meget vigtigt. Vigtigt. Ikke vigtigt. Ikke vigtigt for os på nuværende tidspunkt – men kan blive det i fremtiden. Ikke relevant for vores organisation. Ved ikke.
Den indvirkning, en medicinalvirksomhed har på miljøet.
Den indvirkning, en medicinalvirksomhed har på samfundet (sundhedssystemer og patienter).
En medicinalvirksomheds standarder for virksomhedsledelse (ansvarlighed, integritet, etik osv.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørgsmål 3 af 10.
Hvor VIGTIGT for de PATIENTER, SOM DIN ORGANISATION REPRÆSENTERER, er følgende?

  Meget vigtigt. Vigtigt. Ikke vigtigt. Ikke vigtigt for dem på nuværende tidspunkt – men kan blive det i fremtiden. Ikke relevant for dem. Ved ikke.
Den indvirkning, en medicinalvirksomhed har på miljøet.
Den indvirkning, en medicinalvirksomhed har på samfundet (sundhedssystemer og patienter).
En medicinalvirksomheds standarder for virksomhedsledelse (ansvarlighed, integritet, etik osv.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørgsmål 4 af 10.
Når DU BESLUTTER, hvilken medicinalvirksomhed din organisation skal INDGÅ EN RELATION med, tager du så noget af følgende i betragtning?

En virksomheds indsats for at …

  Altid. Sommetider. Nej. Nej – men det planlægger vi at gøre. Ikke relevant for vores organisation. Vi samarbejder ikke (eller planlægger ikke at samarbejde) med nogen medicinalvirksomheder. Ved ikke.
Beskytte miljøet (‘E’).
Adressere sociale eller samfundsmæssige spørgsmål (‘S’).
Sikre effektiv virksomhedsledelse (‘G’).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørgsmål 5 af 10.
Hvor EFFEKTIVE er medicinalvirksomheder til at KOMMUNIKERE deres ESG-aktiviteter til din PATIENTORGANISATION (ud over blot at offentliggøre ESG-rapporter på deres virksomheds hjemmeside)?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørgsmål 6 af 10.
Hvor NEMT er det for din organisation at FINDE BRUGBARE OPLYSNINGER om ESG-målene – og virksomhedens præstation i forhold til disse mål – for de FLESTE medicinalvirksomheder?

  Nemt, hvad angår de fleste virksomheder. Svært, hvad angår de fleste virksomheder. Ikke relevant for vores organisation. Ved ikke.
Deres ESG-mål.
Hvordan de klarer sig i forhold til ESG.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørgsmål 7 af 10.
Fra DIN ORGANISATIONS PERSPEKTIV, hvilke af følgende udsagn mener du er SANDE?

Sæt kryds ved den mulighed, der er mest relevant for din organisation.

  Sandt. Sandt – og generelt anerkendt af medicinalindustrien. Sandt – men generelt IKKE anerkendt af medicinalindustrien. Ikke sandt. Ikke relevant for vores organisation. Ved ikke.
Kvaliteten af menneskers sundhed og beskyttelsen af miljøet er forbundet med hinanden.
Virksomhedsgennemsigtighed og effektiv virksomhedsledelse er forbundet med hinanden.
En medicinalvirksomhed kan forbedre sit omdømme ved at præstere godt inden for ESG.
Hvis medicinalindustrien sætter patienten i centrum, vil det medføre betydelige fordele for samfundet.
En medicinalvirksomhed skal sikre, at dens produkter har en positiv indvirkning på patienternes livskvalitet.
Et medicinalfirmas ESG-strategier bør være de samme i alle lande, hvor de arbejder.
En medicinalvirksomhed bør aktivt kommunikere sine ESG-strategier til alle sine eksterne interessenter.
En medicinalvirksomhed bør indarbejde mangfoldighed, ligestilling og inklusion i sine ESG-aktiviteter.
En medicinalvirksomheds indsats inden for virksomhedens sociale ansvar (CSR) og dens resultater inden for ESG er IKKE forbundet med hinanden.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørgsmål 8 af 10.
Kan du foreslå, hvordan PATIENTER KAN INVOLVERES i at informere om ESG-strategierne for medicinalvirksomheder?


(Hvis din organisation mener, at patienter bør involveres.)

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørgsmål 9 af 10.
Fra PATIENTERNES PERSPEKTIVE, hvor vigtigt er det, at MEDICINALVIRKSOMHEDER UDFØRER SÅDANNE HANDLINGER for at...

forbedre miljøet (‘E’);
handle på vegne af samfundet (‘S’); og at
forbedre standarderne for ledelse (‘G’)?

På en skala fra 1 til 5, hvor 5 = “Meget vigtigt”, og 1 = “Ikke vigtigt”...

MILJØ

  5. 4. 3. 2. 1. Ikke relevant for vores organisation. Ved ikke.
Være gennemsigtig omkring virksomhedens indvirkning på miljøet (fx CO2-fodaftryk, ren energi osv.).
Være aktiv i at støtte de nationale sundhedssystemers mål for miljøbeskyttelse.
Reducere virksomhedens miljøpåvirkning – lige fra forskning til kliniske forsøg, fremstilling og distribution.

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* SAMFUND

OPå en skala fra 1 til 5, hvor 5 = “Meget vigtigt”, og 1 = “Ikke vigtigt”…

  5. 4. 3. 2. 1. Ikke relevant for vores organisation. Ved ikke.
Gøre en klar indsats for at sikre den økonomiske bæredygtighed i de nationale sundhedssystemer.
Engagere sig i forskellige patientgrupper verden over for at hjælpe med at forbedre innovation og lighed i sundhed.
Støtte alle aspekter af patienters sundhed (fx adgang til diagnoser, sundhedskompetence, patientfortalervirksomhed osv.).
Forbedre patienternes adgang til virksomhedens medicin (fx gennem fleksible prisstrategier, patientadgangsprogrammer, støtte til udvikling af sundhedsinfrastruktur osv.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* LEDELSE

På en skala fra 1 til 5, hvor 5 = “Meget vigtigt”, og 1 = “Ikke vigtigt”…

  5. 4. 3. 2. 1. Ikke relevant for vores organisation. Ved ikke.
Gennemsigtighed i virksomhedens faktiske resultater i forhold til ESG-strategier (i alle lande, hvor dens produkter er tilgængelige) – rapporteret i forhold til de mål, som virksomheden har sat.
Beskyttelse af patienternes personlige data.
Håndhævelse af virksomhedens ESG-standarder blandt tredjepartsleverandører (outsourcede).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Til sidst, spørgsmål 10 af 10.
HVAD ville din organisation ALLERHELST GERNE SE, at medicinalvirksomhederne HELT IKKERT INKLUDERER i deres strategier for ‘E’, ‘S’ og ‘G’?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* TAK, fordi du har tilkendegivet din mening i denne spørgeundersøgelse om medicinalvirksomheders ESG-mål og -strategier.

Som repræsentant for en patientgruppe, der har deltaget i denne spørgeundersøgelse, har du ret til at modtage en GRATIS KOPI af SPØRGEUNDERSØGELSENS RESULTATER ved offentliggørelsen (sidst i oktober 2023), hvis du ønsker det.
For at modtage dit gratis eksemplar bedes du udfylde følgende fire spørgsmål om dine kontaktoplysninger nedenfor (disse oplysninger vil forblive anonyme).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Ønsker du, at DIN ORGANISATION bliver nævnt som en af deltagerne i spørgeundersøgelsen og bliver nævnt i den offentliggjorte rapport om spørgeundersøgelsens resultater (sidst i oktober 2023)?

Question Title

* Hvis “Ja”, bedes du notere din organisations navn her (medmindre du har nævnt det ovenfor).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Tak fordi du giver din mening til kende.

Det afslutter denne spørgeundersøgelse fra juli/august 2023 til oktober 2023 om patientgruppers holdninger til medicinalindustriens indvirkning på miljøet og samfundet. Resultaterne af spørgeundersøgelsen vil blive offentliggjort sidst i oktober 2023.

Hvis du har spørgsmål til spørgeundersøgelsen, er du velkommen til at sende en e-mail til Dr. Alexandra Wyke, direktør for PatientView, på: alexwyke @ patient-view.com


Slut på spørgeundersøgelsen.

Klik venligst på “SEND” nedenfor for at gemme dine svar.
Når du har klikket på “Send”, kommer du til en side på PatientView-hjemmesiden, der forklarer lidt mere om denne ESG-spørgeundersøgelse.

T