Ansøgning - frivillig teltleder 2023

Ansøgning som frivillig teltleder til Astma-Allergi Foreningens sommercamp 2023 fra onsdag d. 19. juli - søndag 30. juli 2023, samt uddannelsesweekend i starten af juni. Dato følger snarest. 

Vi glæder os til at læse din ansøgning. Er du ikke til rådighed under hele perioden, så kontakt os endelig, om vi kan finde en løsning.

Om Jobbet:
Som frivillig teltleder er du med til at gøre en stor forskel for kronisk syge børn og unge med astma, allergi eller eksem. Det er dig som frivillig, der er tættest på deltagerne hele døgnet og dig som kan udgøre den største forskel for deres oplevelse i Luftballonen. Vi har brug for dig, som er initiativrig, omfavnende og god til børn og unge. Du vil få ansvaret for et telt med deltagere og du vil opleve en erfaren og dygtig projektledelse rundt omkring i campen, som guider og støtter dig undervejs.

Det er positivt men ikke et krav at have erfaring med børn og unge. Du kan læse mere om hvad frivilligstillingen indeholder på vores hjemmeside: https://luftballonen.dk/bliv-frivillig/

Du vil modtage en mail fra os indenfor 7 hverdage efter ansøgningsskemaet er sendt, husk at tjekke dit SPAM-filter, da vores mails indimellem havner her.

Herefter vil du blive kontaktet af lejrlederen med henblik på at gennemføre en opfølgende telefonsamtale om din ansøgning. 

Vi dækker dine udgifter ifb. campen, dvs. transport til/fra campen samt kost og logi i alle dagene. Der vil derfor ikke være nogle udgifter forbundet med dit frivillige arbejde i Luftballonen Sommercamp hos Astma-Allergi Foreningen. 

Survey Monkey (denne tilmeldingsside) behandler dine data fortroligt og er GDPR sikkert efter gældende EU-lovgivning. Vi opbevarer dine informationer i 1 år. 

Question Title

* 1. Personlige oplysninger:

Question Title

* 2. Min foretrukne aldersgruppe i Luftballonen Sommercamp er:

Question Title

* 3. Hvor/hvordan blev du opmærksom på Luftballonens tilbud:

Question Title

* 4. Afsluttende uddannelse (Ungdoms- eller videregående)

Question Title

* 5. Nuværende beskæftigelse ( Job eller beskriv igangværende uddannelse)

Question Title

* 6. Vil et ophold i Luftballonen kunne supplere din uddannelse og/eller indgå som en formel del af din uddannelse? 
Hvis ja, beskriv nærmere:

Question Title

* 7. Har du kørekort?

Question Title

* 8. Har du astma, allergi eller eksem? Sæt venligst kryds ud for kendte diagnoser.

Question Title

* 9. Er du allergisk overfor fødevarer? Hvis ja, hvilke?

Question Title

* 10. Hvis du er allergisk overfor visse fødevarer, bedes du her skrive hvilke fødevarer der giver hvilke reaktioner. Fx æg kan give kløe eller nødder kan give vejrtrækningsbesvær. 

Question Title

* 11. Er du på særlig diæt heraf, eller af andre årsager?

Fx: Jeg er veganer
Fx: Jeg spiser ikke æg, mælk eller nødder

Question Title

* 12. Bruger du epipen?

Question Title

* 13. Er der nogle særlige hensyn i forhold til din helbredstilstand af fysisk eller psykisk karakter som kan give dig begrænsninger under campen?

Question Title

* 14. Har du tidligere deltaget i aktivitets- eller ferielejre for børn og unge?

Question Title

* 15. Har du praktisk erfaring i at omgås børn og unge i grupper?

Question Title

* 16. Har du praktisk erfaring med ledelse inden for sports-, lege- eller idrætsaktiviteter?

Question Title

* 17. Har du anden ledelses- eller pædagogisk erfaring?

Question Title

* 18. Hvilke andre egenskaber ville du bruge til at beskrive dig selv med og hvad gør dig velegnet til at være frivillig teltleder i Luftballonen?

Question Title

* 19. Hvis det er første gang du deltager bedes du skrive en kort tekst om hvad du forventer dig ved deltagelse i Luftballonen Sommercamp. 

Question Title

* 20. SAMTYKKE

Jeg accepterer, at mit navn, adresse, telefonnummer og e-mail kan deles med andre frivillige og projektledelsen

Question Title

* 21. TRO- OG LOVE ERKLÆRING.
Ved indsendelse af ansøgningsskemaet tiltræder jeg samtidig nedenstående:

1. at jeg stiller mig til rådighed som frivillig og ulønnet teltleder i Luftballonen, og at jeg vil deltage i alle nødvendige lejraktiviteter- og pligter, fastlagt af ledelsen.

2. at jeg efter bedste viden, såvel fysisk som mentalt, er i stand til at gennemføre lejren, helbredsmæssigt uden problemer.

3. at jeg vil opretholde tavshedspligt i f.m. samtlige oplysninger jeg måtte modtage om deltagerne, de øvrige ledere og Luftballonen - såvel før, under som efter lejren.

4. at jeg accepterer at der indhentes børneattest, paragraf 36, via mit CPR-nummer. 

Question Title

* 22. 1. SAMTYKKE - E-MAIL
Må vi kontakte dig via din e-mail omkring optagelse i campen, nyheder og vigtige informationer om campen via din e-mail? Det er vigtigt, ift. overholdelse af Persondataforordningen, at du udfylder dette spørgsmål.

T