1. Ansøgning - voksen

Dette ansøgningsskema indeholder såvel almindelige som personfølsomme oplysninger.
Luftballonen og databehandler SurveyMonkey overholder alle krav til beskyttelse af personlige data jf. Persondataforordningen, så I er sikre på at vi behandler jeres data sikkert. Ingen data deles med andre.
(For yderligere info se: https://da.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-1)

Jeg ansøger hermed om at blive frivillig leder i Luftballonen 2018:
Min foretrukne aldersgruppe er:

Question Title

* 1. Jeg ansøger hermed om at blive frivillig leder i Luftballonen 2018:
Min foretrukne aldersgruppe er:

Personlige oplysninger:

Question Title

* 2. Personlige oplysninger:

Hvor/hvordan blev du opmærksom på Luftballonens tilbud:

Question Title

* 3. Hvor/hvordan blev du opmærksom på Luftballonens tilbud:

Ægteskabelig stilling:

Question Title

* 4. Ægteskabelig stilling:

Afsluttende uddannelse (Ungdoms- eller videregående)

Question Title

* 5. Afsluttende uddannelse (Ungdoms- eller videregående)

Nuværende beskæftigelse ( Job, eller beskriv igangværende uddannelse)

Question Title

* 6. Nuværende beskæftigelse ( Job, eller beskriv igangværende uddannelse)

Vil et ophold i Luftballonen kunne supplere din uddannelse og/eller indgå som en formel del af din uddannelse.
Hvis ja, beskriv nærmere:

Question Title

* 7. Vil et ophold i Luftballonen kunne supplere din uddannelse og/eller indgå som en formel del af din uddannelse.
Hvis ja, beskriv nærmere:

Har du kørekort?

Question Title

* 8. Har du kørekort?

Beskriv hvilke, hvis der er særlige forhold m. h. t. din helbredstilstand af fysisk eller psykisk karakter, eller andre forhold, der evt. kan give dig begrænsninger under opholdet?

Question Title

* 9. Beskriv hvilke, hvis der er særlige forhold m. h. t. din helbredstilstand af fysisk eller psykisk karakter, eller andre forhold, der evt. kan give dig begrænsninger under opholdet?

Jeg lider af følgende allergiske sygdomme

Question Title

* 10. Jeg lider af følgende allergiske sygdomme

Har du tidligere deltaget i aktivitets- eller ferielejre for børn og unge?

Question Title

* 11. Har du tidligere deltaget i aktivitets- eller ferielejre for børn og unge?

Har du praktisk erfaring i at omgås børn og unge i grupper?

Question Title

* 12. Har du praktisk erfaring i at omgås børn og unge i grupper?

Har du praktisk erfaring med ledelse inden for sports-, lege- eller idrætsaktiviteter?

Question Title

* 13. Har du praktisk erfaring med ledelse inden for sports-, lege- eller idrætsaktiviteter?

Har du anden ledelses- eller pædagogisk erfaring?

Question Title

* 14. Har du anden ledelses- eller pædagogisk erfaring?

Hvilke andre egenskaber synes du selv du har og som gør dig velegnet til at være leder i Luftballonen?

Question Title

* 15. Hvilke andre egenskaber synes du selv du har og som gør dig velegnet til at være leder i Luftballonen?

Hvis det er første gang du deltager bedes du skrive en kort tekst om hvad du forventer dig ved deltagelse i Luftballonen

Question Title

* 16. Hvis det er første gang du deltager bedes du skrive en kort tekst om hvad du forventer dig ved deltagelse i Luftballonen

TRO- OG LOVE ERKLÆRING.
Ved indsendelse af ansøgningsskemaet tiltræder jeg samtidig nedenstående:

1. at jeg stiller mig til rådighed som frivillig og ulønnet leder i Luftballonen, og at jeg vil deltage i alle nødvendige lejraktiviteter- og pligter, fastlagt af ledelsen.

2. at jeg efter bedste viden, såvel fysisk som mentalt, er i stand til at gennemføre lejren, helbredsmæssigt uden problemer.

3. at jeg vil opretholde tavshedspligt i f.m. samtlige oplysninger jeg måtte modtage om deltagerne, de øvrige ledere og Luftballonen - såvel før, under som efter lejren.

Question Title

* 17. TRO- OG LOVE ERKLÆRING.
Ved indsendelse af ansøgningsskemaet tiltræder jeg samtidig nedenstående:

1. at jeg stiller mig til rådighed som frivillig og ulønnet leder i Luftballonen, og at jeg vil deltage i alle nødvendige lejraktiviteter- og pligter, fastlagt af ledelsen.

2. at jeg efter bedste viden, såvel fysisk som mentalt, er i stand til at gennemføre lejren, helbredsmæssigt uden problemer.

3. at jeg vil opretholde tavshedspligt i f.m. samtlige oplysninger jeg måtte modtage om deltagerne, de øvrige ledere og Luftballonen - såvel før, under som efter lejren.

Dato:

Question Title

* 18. Dato:

Navn:

Question Title

* 19. Navn:

T