* 1. Jeg ansøger hermed om at blive frivillig leder i Luftballonen 2018:
Min foretrukne aldersgruppe er:

* 2. Personlige oplysninger:

* 3. Hvor/hvordan blev du opmærksom på Luftballonens tilbud:

* 4. Ægteskabelig stilling:

* 5. Afsluttende uddannelse (Ungdoms- eller videregående)

* 6. Nuværende beskæftigelse ( Job, eller beskriv igangværende uddannelse)

* 7. Vil et ophold i Luftballonen kunne supplere din uddannelse og/eller indgå som en formel del af din uddannelse.
Hvis ja, beskriv nærmere:

* 8. Har du kørekort?

* 9. Beskriv hvilke, hvis der er særlige forhold m. h. t. din helbredstilstand af fysisk eller psykisk karakter, eller andre forhold, der evt. kan give dig begrænsninger under opholdet?

* 10. Jeg lider af følgende allergiske sygdomme

* 11. Har du tidligere deltaget i aktivitets- eller ferielejre for børn og unge?

* 12. Har du praktisk erfaring i at omgås børn og unge i grupper?

* 13. Har du praktisk erfaring med ledelse inden for sports-, lege- eller idrætsaktiviteter?

* 14. Har du anden ledelses- eller pædagogisk erfaring?

* 15. Hvilke andre egenskaber synes du selv du har og som gør dig velegnet til at være leder i Luftballonen?

* 16. Hvis det er første gang du deltager bedes du skrive en kort tekst om hvad du forventer dig ved deltagelse i Luftballonen

* 17. TRO- OG LOVE ERKLÆRING.
Ved indsendelse af ansøgningsskemaet tiltræder jeg samtidig nedenstående:

1. at jeg stiller mig til rådighed som frivillig og ulønnet leder i Luftballonen, og at jeg vil deltage i alle nødvendige lejraktiviteter- og pligter, fastlagt af ledelsen.

2. at jeg efter bedste viden, såvel fysisk som mentalt, er i stand til at gennemføre lejren, helbredsmæssigt uden problemer.

3. at jeg vil medvirke til at realisere de mål der gælder for Luftballonen, i tæt samarbejde med ledelsen.

4. at jeg hurtigst muligt vil melde fra, hvis der skulle opstå en uventet og uopsættelig situation, der betyder at jeg ikke kan deltage.

5. at jeg ikke før, under eller efter lejren vil tøve med at tage kontakt til Luftballonen, hvis der på grund af min deltagelse opstår problemer eller misforståelser, der kan miskreditere mig selv eller Luftballonen.

6. at jeg vil opretholde tavshedspligt i f.m. samtlige oplysninger jeg måtte modtage om deltagerne, de øvrige ledere og Luftballonen - såvel før, under som efter lejren.

7. at jeg ikke nu eller tidligere har haft problemer af mental eller fysisk karakter ved at beskæftige mig med børn og unge under 18 år.

8. at jeg accepterer at Luftballonen, efter nærmere aftale, kan søge oplysninger om mig i det offentlige strafferegister samt kan kontakte tidligere arbejdsgivere/uddannelsesinstitutioner.

* 18. Dato:

* 19. Navn:

T