Klassisk kompositionsundervisning

Første del af undersøgelsen drejer sig om kompositionsundervisning. Med kompositionsundervisning menes undervisning i musikteori, satsforståelse og komposition inden for feltet klassisk og ny musik. 

Question Title

* Er du medlem af Dansk Komponistforening?

Question Title

* Har du inden for de seneste to år undervist i komposition?

0 af 11 svarede
 

T