Intro

Menighedsrådet foretager en undersøgelse i Kollerup-Vindelev sogne for at få indsigter i menighedens holdninger, brug og forventninger til kirkens tilbud.

Spørgeskemaet tager ca. 5-10 minutter at gennemføre.

Din deltagelse vil være anonym og helt frivillig. Anonymiserede data vil blive delt med menighedsrådet.
 
Alle spørgsmål ønskes besvaret.

Med venlig hilsen

Menighedsrådet i Kollerup-Vindelev sogne
0 af 19 svarede
 

T