Ansøgning - frivillig 2021

Tilmelding som frivillig til Astma-Allergi Foreningens sommercamp 2021 fra d. 22. juli - 31. juli 2021, samt uddannelsesweekend d. 12. - 13. juni 2021.

Grundet Covid-19 er det stadig usikkert hvorvidt campen kan afholdes, men vi planlægger pt. efter at kunne afholde - med godt humør, Luftballonen's ånd og et aktivt og sjovt program for deltagerne. Som frivillig er du en uundværlig brik og helt afgørende for at give deltagerne en camp de aldrig glemmer.

Du kan holde dig opdateret på informationer om campen via hjemmesiden www.luftballonen.dk

Survey Monkey (denne tilmeldingsside) behandler dine data fortroligt og er GDPR sikkert.

Question Title

* 1. Personlige oplysninger:

Question Title

* 2. Min foretrukne aldersgruppe i Luftballonen Sommercamp er:

Question Title

* 3. Hvor/hvordan blev du opmærksom på Luftballonens tilbud:

Question Title

* 4. Ægteskabelig stilling:

Question Title

* 5. Afsluttende uddannelse (Ungdoms- eller videregående)

Question Title

* 6. Nuværende beskæftigelse ( Job, eller beskriv igangværende uddannelse)

Question Title

* 7. Vil et ophold i Luftballonen kunne supplere din uddannelse og/eller indgå som en formel del af din uddannelse.
Hvis ja, beskriv nærmere:

Question Title

* 8. Har du kørekort?

Question Title

* 9. Har du astma, allergi eller eksem? Sæt venligst kryds ud for kendte diagnoser. 

Question Title

* 10. Er du allergisk overfor fødevarer? Hvis ja, hvilke? 

Question Title

* 11. Hvis du er allergisk overfor visse fødevarer, bedes du her skrive hvilke fødevarer der giver hvilke reaktioner. Fx æg kan give kløe eller nødder kan give vejrtrækningsbesvær. 

Question Title

* 12. Bruger du epipen?

Question Title

* 13. Beskriv hvilke, hvis der er særlige forhold m. h. t. din helbredstilstand af fysisk eller psykisk karakter, eller andre forhold, der evt. kan give dig begrænsninger under opholdet?

Question Title

* 14. Har du tidligere deltaget i aktivitets- eller ferielejre for børn og unge?

Question Title

* 15. Har du praktisk erfaring i at omgås børn og unge i grupper?

Question Title

* 16. Har du praktisk erfaring med ledelse inden for sports-, lege- eller idrætsaktiviteter?

Question Title

* 17. Har du anden ledelses- eller pædagogisk erfaring?

Question Title

* 18. Hvilke andre egenskaber synes du selv du har og som gør dig velegnet til at være frivillig teltleder i Luftballonen?

Question Title

* 19. Hvis det er første gang du deltager bedes du skrive en kort tekst om hvad du forventer dig ved deltagelse i Luftballonen Sommercamp. 

Question Title

* 20. TRO- OG LOVE ERKLÆRING.
Ved indsendelse af ansøgningsskemaet tiltræder jeg samtidig nedenstående:

1. at jeg stiller mig til rådighed som frivillig og ulønnet teltleder i Luftballonen, og at jeg vil deltage i alle nødvendige lejraktiviteter- og pligter, fastlagt af ledelsen.

2. at jeg efter bedste viden, såvel fysisk som mentalt, er i stand til at gennemføre lejren, helbredsmæssigt uden problemer.

3. at jeg vil opretholde tavshedspligt i f.m. samtlige oplysninger jeg måtte modtage om deltagerne, de øvrige ledere og Luftballonen - såvel før, under som efter lejren.

4. at jeg accepterer at der indhentes børneattest, paragraf 36, via mit CPR-nummer. 

Question Title

* 21. 1. SAMTYKKE - EMAIL
Må vi kontakte dig via din e-mail omkring optagelse i campen, nyheder og vigtige informationer om campen via din e-mail? Det er vigtigt, ift. overholdelse af Persondataforordningen, at du udfylder dette spørgsmål.

Ved at trykke på Klik for send accepterer jeg at Luftballonen indsamler og gemmer mine oplysninger i 2 år. Derefter bliver alle mine oplysninger slettet.

T