Velkommen til din stress-test

Baggrund for test:

Denne quicktest er baseret på forskning udført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Testen er i større omfang publiceret af Sundhedsstyrelsen.

Typiske årsager til arbejdsrelateret stress:
  • Lav indflydelse på egen arbejdssituation
  • Følelse af meningsløshed
  • Følelse af uforudsigelighed
  • Dårlig social støtte fra leder og kolleger
  • Manglende anerkendelse og belønning i forhold til indsats
  • For høje eller for lave krav
 
Test og resultat:
Testen består af 10 spm. og tager 1-2 minutter at udfylde. Resultat af testen:
  • 80-100% = ingen stress
  • 60-80% stress/begyndende stress
  • <60% = udtalt stress

Får du en score lavere end 80% anbefales det, at du sikrer en udredning af din situation samt, at du begynder at arbejde med stressreduktion. 
Se mere på www.engine.nu om mentoring & coachingforløb, der afvikler stress.

God fornøjelse, 
ENGINE / Signe Kolmos
 
 
Page1 / 7
 
14% of survey complete.

T