Brug 2-4 min. på at give os din feedback, og vær med til at forme gudstjenesten i Rønnevang Kirke. 

Fra september til og med november ser gudstjenesten lidt anderledes ud. I stedet for tre bibellæsninger er der to, og vi har lagt særlig vægt på musikken og medvirken fra dem, der har sin gang i Rønnevang Kirke.

Question Title

* 1. Det giver god dynamik i gudstjenesten, når andre ud over præsten medvirker til bibellæsningen og bønnen.

I mindre grad I høj grad
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Brugen af powerpoint var en forbedring i forhold til en almindelig gudstjeneste uden

I mindre grad I højgrad
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Det bedste ved gudstjenesten i dag var musikken

I mindre grad I høj grad
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Det bedste ved gudstjenesten i dag var salmerne

I mindre grad I høj grad
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Det bedste ved gudstjenesten i dag var prædikenen

I mindre grad I høj grad
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Det bedste ved gudstjenesten i dag var nadveren

I mindre grad I høj grad
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Jeg går jævnligt i kirke om søndagen

I mindre grad I høj grad
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Afsluttende kommentarer eller bemærkninger til gudstjenesten i dag:

0 af 8 svarede
 

T