Vi har brug for mere viden om, hvordan forældre til børn med autisme har det - og føler sig behandlet af systemet.

Hvert år laver vi en forældreundersøgelse, for at få et indblik i, hvordan forældre med autistiske børn har det - især i forhold til mødet med kommunen.
Politikerne siger altid at der skal støttes op om familierne og at alle familier skal have den hjælp, de har ret til. Men bliver det faktisk bedre?
Det spørgsmål afdækker vi med denne undersøgelse.

Spørgsmålene kan ikke dække alle problematikker, så der er ved hvert spørgsmål mulighed for at skrive kommentarer og uddybe. Vi læser alt grundigt.

TUSIND TAK
For at du tager dig tid til at besvare spørgsmålene.
Undersøgelser som denne er vigtige for vores politiske arbejde. Tal vægter nemlig tungere end ord både politisk og i pressen.

En undersøgelses værdi afhænger af mængden af besvarelser, derfor har vi brug for, at I besvarer undersøgelsen og deler den i alle relevante netværk.

Landsforeningen Autisme har undersøgt støtten til forældre siden 2012, vi har altså mulighed for at sammenholde data og dokumentere udviklingen.

Undersøgelsen er anonym. Og alle forældre til børn, unge og voksne med autisme er velkomne til at svare. 

* 1. Er du forælder til et barn med autisme (alle slags inkl. Asperger Syndrom)?

* 3. Hvordan opfatter du samarbejdet med kommunen og andre offentlige myndigheder vedr. dit barn?

* 4. Har du klaget til kommunen over et afslag på en ansøgning?

* 5. Har du haft din sag i Ankestyrelsen - efter klage over afslag hos kommunen?

* 6. Vi ved, at mange ikke klager til Ankestyrelsen over urimelige afslag fra kommunen. Vi vil gerne vide hvorfor?

* 7. Føler du, at du kender dine rettigheder i forhold til at få støtte til familien og  dit barn med autisme?

* 8. Har du symptomer på psykisk sårbarhed og tænker du, at det har noget med samarbejdet med kommunerne og det offentlige at gøre?

* 9. Følte du dig psykisk sårbar, INDEN du fik dit handicappede barn?

* 10. Har din tilknytning til arbejdsmarkedet ændret sig, efter du har fået et barn med autisme?

* 11. Har du samme kontakt til dit netværk, efter du har fået et barn med autisme?

* 12. Har din civilstand ændret sig, efter du har fået et handicappet barn?

* 13. Er der noget der burde ændres i mødet med kommunen og de offentlige myndigheder efter din mening?

* 14. Må vi kontakte dig, hvis vi har brug for en case? 

T