Question Title

* 1. Alder?

Question Title

* 2. Køn?

Question Title

* 3. Medlem af folkekirken?

Question Title

* 4. Hvad bruger du kirken til? Tilbud til børn og unge.

Question Title

* 5. Hvad bruger du kirken til? Sociale og fællesskabende tilbud.

Question Title

* 6. Hvad bruger du kirken til? Gudstjenester og kirkelige handlinger

Question Title

* 7. Hvad bruger du kirken til? Kulturelt.

Question Title

* 8. Hvad bruger du kirken til? Sang og musik tilbud

Question Title

* 9. Vi arbejder løbende med vores søndags gudstjeneste. Indholdsmæssigt såvel som musisk. Med jævne mellemrum skifter vi orglet ud med kirkeband.

Har du deltaget i disse gudstjenester?

Question Title

* 10. Har du særlige forventninger når du kommer til gudstjeneste?

Question Title

* 11. Føler du dig velkommen, når du kommer i kirke?

Question Title

* 12. Vil det styrke fællesskabet at inddrage frivillige i gudstjensten

Question Title

* 13. Hvornår var du sidst til gudstjeneste?

Question Title

* 14. Er der dele af gudstjenesten du holder særligt meget af?

Question Title

* 15. Er det vigtigt at gudstjenesten er genkendelig?

Question Title

* 16. Hvad skal der minimum være med for at man kan kalde det en gudstjeneste?

Question Title

* 17. Hvad er din drømme gudstjeneste?

Question Title

* 18. Hvem synes du skal bestemme hvad en gudstjeneste skal indeholde?

Question Title

* 19. Er der for mange eller tilpas med ord i søndagens gudstjeneste?

Question Title

* 20. Hvad er en god prædiken?

Question Title

* 21. Hvor mange bønner er der brug for i en gudstjeneste?

Question Title

* 22. Er der særlige ting/emner vi bør bede for i kirken?

Question Title

* 23. Hvem skal bede bønnerne?

Question Title

* 24. Vi har 5-7 salmer i vores gudstjeneste. Er det tilpas?

Question Title

* 25. Der skrives mange nye salmer disse år. Hvordan bør vægten ligge med hensyn til nye og gamle salmer i gudstjenesten?

Question Title

* 26. Hvem skal bestemme, hvad der kan eller ikke kan synges og spilles i kirkerummet

Question Title

* 27. Orglet har igennem mange år været kirkens instrument. I disse år eksperimentere vi også med andre musiske udtryk. Hvad tænker du om det?

Question Title

* 28. Har du lyst til at være med til at præge kirken, og være en aktiv medspiller for en levende kirke i Skejby og Lisbjerg?

Question Title

* 29. Vi vil gerne sige dig tusind tak fordi du tog dig tid til at give din mening til kende, det er en stor hjælp for os. 

Hvis du gerne vil modtage nyhedsmail kan du skrive dit navn og din mailadresse nedenunder
Hvis vi gerne må kontakte dig skriv også dit telefonnummer.
Du kan altid finde os på hjemmesiden skejbyoglisbjergkirker.dk eller på vores facebookside.  

Endnu engang TAK!
Præster og Menighedsråd

T