TILMELDING

Højme Svømmehal - Søndage kl. 15.00 - 18.00

NB! I bedes oplyse navn og fødselsdato på ALLE i familien der deltager
(kræves af Odense Kommune da foreningen modtager tilskud).

Question Title

* 1. Familiens kontaktoplysninger:

Question Title

* 2. For 1. deltager:

Question Title

* 3. For 2. deltager:

Question Title

* 4. For 3. deltager:

Question Title

* 5. For 4. deltager:

Question Title

* 6. For 5. deltager:

Question Title

* 7. For 6. deltager:

Question Title

* 8. Samtykke: Jeg accepterer hermed at Astma-Allergi Foreningen opbevarer ovenstående oplysninger i 1 år fra modtagelse af denne tilmelding.

T