Velkommen til TITOC

TITOC™ (The Individual in The Organizational Culture) tager udgangspunkt i de fire kulturtyper som er defineret i det populære og gennemtestede Competing Values Framework (CVF). CVF er udviklet af professorerne Robert Quinn og Kim Cameron som er et rammeværk til at beskrive og fremme organisationers effektivitet (se mere på www.ocai.dk).
 
TITOC™ giver en indikation af hvordan du som individ bidrager til en kultur. Forskellige mennesker har forskellige bidrag til en kultur, og det kommer til udtryk i den måde de taler, handler og føler.

Hvordan du er som individ, er afgørende for samarbejdet mellem mennesker, og en nøgle til organisationens og kulturens succes. Via vores forskning har vi derfor udviklet TITOC™ så vi kan holde såvel individ som kultur i fokus. 


BEMÆRK
: Kontakt os på ocai@exsecutivis.com inden du udfylder testen for at aftale hvornår du kan forvente at få rapporten tilsendt.

Question Title

* 1. Privatlivsbetingelser for testen

T