TILMELDING

Højme Svømmehal - Søndage kl. 15.00 - 18.00 sammen med familiesvømning

NB! I bedes oplyse navn og fødselsdato på alle der deltager i svømmeskolen.
(kræves af Odense Kommune da foreningen modtager tilskud).

Question Title

* 1. Familiens kontaktoplysninger:

Question Title

* 2. For 1. deltager:

Question Title

* 3. For 2. deltager:

Question Title

* 4. For 3. deltager:

Question Title

* 5. Samtykke: Jeg accepterer hermed at Astma-Allergi Foreningen opbevarer ovenstående oplysninger i 1 år fra modtagelse af denne tilmelding.

T