Tak fordi du har valgt at deltage!

Ved at besvare denne spørgeskemaundersøgelse hjælper du os i Bedre Psykiatri Aabenraa-Tønder med at yde et kvalificeret bidrag til udvikling af Aabenraa Kommunes indsats for psykisk syge og deres pårørende. Det er tanken, at undersøgelsen bl.a. skal bruges til at påvirke vilkårene for psykisk syge, handicappolitikken og til at få indført en pårørendepolitik.

Hvad fungerer i dag godt for psykisk syge og deres pårørende i kommunen, og hvor er der plads til forbedringer? Det kan du hjælpe os at blive klogere på.
Bemærk at undersøgelsen kun handler om Aabenraa Kommunes indsats. Den omhandler derfor ikke hospitalpsykiatriens behandling eller tilbud fra frivillige foreninger.

Undersøgelsen tager ca. 5 minutter at gennemføre. Dine besvarelser er meget værdifulde og af stor betydning. Du kan gå frem og tilbage i dine besvarelser for at rette. Din besvarelse er anonym. Undersøgelsen løber til og med d. 1. September 2017. Tak igen for din tid.

Med venlig hilsen
Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri Aabenraa-Tønder

Question Title

* 1. Er du 

Question Title

* 2. Psykisk syge får kvalificerede og tilstrækkelige tilbud om støtte fra kommunen

Question Title

* 3. Kommunen er opsøgende overfor psykisk syge, når den syge isolerer sig eller ikke magter at møde aktivt op til møder eller behandling

Question Title

* 4. Når psykisk syge ændrer tilstand til det værre eller det bedre - følger kommunen op med ændret støtte, der matcher det nye behov

Question Title

* 5. Kommunen gør en god indsats for at inddrage de pårørende

Question Title

* 6. Det er let for pårørende at forstå, hvem i kommunen de kan henvende sig til, når der er behov for det

Question Title

* 7. Kommunen informerer klart om muligheder for støtte og hjælp til pårørende

Question Title

* 8. Kommunens medarbejdere håndterer deres tavshedspligt på en god måde, og uden at det skaber unødige barrierer for samarbejdet med de pårørende

Question Title

* 9. Kommunen har gode og relevante tilbud om hjælp til de pårørende

Question Title

* 10. Hvordan oplever du generelt Aabenraa Kommunes indsats overfor psykisk syge og deres pårørende?

T