Screen Reader Mode Icon

1. Sådan udfylder du spørgeskemaet

Sådan udfylder du spørgeskemaet

Dette spørgeskema er udarbejdet af Bureau 2000 i samarbejde med Jonstrup 89.

Jonstrup 89 består af grundejerforeninger og borgere i Jonstrup. Vi ønsker at undersøge interessen for at skabe et såkaldt seniorakademi i Jonstrup, dvs. et kulturelt rum, hvor seniorer mødes om kulturelle og sociale aktiviteter, der kan medvirke til, at deltagerne beriges, udvikler sig, oplever livsglæde og føler, at de gør nytte.

Undersøgelsen er som udgangspunkt anonym, men du kan vælge at give os kontaktoplysninger sidst i spørgeskemaet. Hvis du gør det, vil det lette det senere arbejde, for så kan vi se, hvilke borgere, der fx har udtrykt interesse for bestemte aktiviteter. Og så bliver det lettere at komme i gang. Jonstrup 89 vil ikke dele kontaktoplysningerne med andre.

Vi har ikke nogen fortegnelse over Jonstrup-borgere, men bruger forskellige kanaler, bl.a. grundejerforeningerne, til at komme i kontakt med borgerne. Hvis du modtager flere henvendelser om at deltage, skal du naturligvis kun svare én gang.

De fleste spørgsmål besvares med et kryds, men der er også mulighed for at du kan komme med kommentarer.

Svarene bearbejdes af Bureau 2000.

Med venlig hilsen og på forhånd tak for deltagelsen

På initiativgruppens vegne
Ole Fabech
0 af 15 svarede
 

T