Digital dannelse og sociale medier; Hvordan kan vi bedst hjælpe dig i din undervisning?

License2Share er et non-profit projekt der har som mål at uddanne undervisere, forældre og deres børn i klog brug af sociale medier. Vi er ved at opbygge en vidensportal for dig, der underviser børn og unge. Hjælp os med at hjælpe dig! :-)

* 1. Hvor tryg er du overordnet ved at undervise i brug af apps og sociale medier?

* 2. Hvor svært synes du, at det er at finde de ressourcer, du har brug for til din undervisning i brug af digitale/ sociale medier?

* 3. Hvilken karakter vil du give dig selv i forhold til din egen viden om brug af sociale medier?

* 4. Hvor meget oplever du, at dine elevers forældre ved om deres børns brug af mobiltelefoner og sociale medier?

* 5. Hvilke emner vil du gerne selv lære/ kunne undervise i? (du kan vælge flere)

  Vil lære selv Vil undervise andre Ved ikke
God tone og god opførsel; om mobning og konsekvenser
Privatliv; Beskyttelse mod tracking
Cybersecurity; forebyg digitalt identitetstyveri
Data-forståelse; Hvad data kan fortælle
Helbred og trivsel; Forebyg stress, depression og træthed

* 6. Marker de emner, du mener er vigtigst ud for klassetrin

  3. - 4. klasse 5. - 6. klasse 7. - 8. klasse 9. - 10. klasse
Trivsel (hvordan mobil og online påvirker vores liv, humør og helbred)
Privatliv (hvordan man passer på sine private data og oplysninger)
God opførsel (takt og tone på sociale medier)
Forebyg mobning (hvordan man tager hensyn til andre - og hvorfor)
Online omdømme (hvad andre finder, ser og tror ud fra de oplysninger, de kan søge sig frem til på nettet)
Data analyse (hvordan data opsamles, deles og bruges i forskellige sammenhænge - gode som mindre gode)
Kunstig intelligens og data (hvad der findes og opfindes af software til at afkode andre mennesker - fra ansigtsgenkendelse til forudsigelse af forbrydelser)
Lovgivning (aldersgrænser og hvad man må dele om andre, hvornår og hvordan - og hvad der straffes)

* 7. I hvor høj grad, har du brug for viden om/ nem adgang til...

  I meget høj grad I høj grad i mindre grad stort set ikke ved ikke
Overblik over foredragsholdere
plug and play undervisningsforløb
Gennemgang af værktøjer
Test
quizzes
Train-the-trainer-forløb
Lær det selv - forløb
Nyt om apps
Digitale kompetencer - 21st century skills

* 8. Her kan skrive alle de ønsker og forslag, du har til ressoourcer, som du kan bruge i din undervisning i brug af sociale medier, digitale kompetencer og digital dannelse. Don't be shy ;-)

* 9. Lidt om dig

T