Person oplysninger

* 1. Kontaktoplysninger

* 3. Hvor mange møller af hvert fabrikat og type omhandler denne besvarelse ?
(Eksempel:  5 møller af type NEG Micon, NM 750/48)
Hvis besvarelsen omfatter flere mølltyper, brug da flere linjer til besvarelsen.

* 4. Hvad var årsagen til at du valgte netop dette servicefirma ?

* 5. Hvordan er kommunikation med firmaet (herunder advisering af kommende serviceeftersyn) ? 

* 6. Hvordan er kvaliteten af det udførte serviceeftersyn ?

* 7. Hvordan er kvaliteten af de udførte reparationer ?

* 8. Hvordan er den skriftlige dokumentation på det udførte arbejde (servicerapporter, fakturaer m.m.) ?

* 9. Hvordan er firmaets faglige viden om netop din vindmølle ?

* 10. Hvor hurtig var dit servicefirma til at få løst evt. tekniske problemer på din vindmølle ?

* 11. Hvordan er teknikernes viden om netop din vindmølle ?

* 12. Hvordan er tilfredsheden med pris/ydelsesforholdet fra servicefirmaet ?

* 13. Hvordan performer dit servicefirma i forhold til tidligere ?

* 14. Ville du anbefale dit servicefirma til andre ?

* 15. Har du andre kommentarer til servicefirmaet ?

T