INTRODUKTION
Dual Growth selvevalueringsværktøjet er tænkt som et pragmatisk værktøj til at understøtte en indledende diskussion om hvor I oplever, at I står som organisation i forhold til at arbejde målrettet med Dual Growth tankesættet og de underliggende modeller og metoder.

Ideen med selvevalueringen er at skabe en fællles referenceramme og baseline for jeres videre arbejde med Dual Growth herunder at diskutere jeres oplevede styrker og forbedringsområder samt forskellige syn på samme.

Selveevaluringen er således ikke tænkt som en eksakt videnskab baseret på objektive sandheder; men et konsolideret billede af de forskellige oplevelser de deltagende indvider sidder med.

Selvevalueringen udfyldes individuelt hvorefter der laves en konsolideret billed incl. gennemsnitlige scorer og varians for hver af de ailt 20 spørgsmål
TEMAER:
Selvevalueringen er bygget op omkring 4 temaer:
- Strategi
- Operating model
- Ledelse
- Innovation

DETAILSPØRGSMÅL:
For hvert af de 4 temaer er der 5 underliggende spørgsmål omkring jeres organisatoriske og ledelsesmæssige modenhed i en ‘Dual Growth optik’.

SKALA:
For hvert tema vurderes jeres organisatoriske og ledelsesmæssige modenhed – jeres ‘Dual Growth kapabilitet’ - på fem niveauer:

•(1) Kendskab; men begrænset praktisk anvendelse/adfærd
•(2) Fragmenteret anvendelse / adfærd
•(3) Moderat anvendelse / adfærd
•(4) Integreret anvendelse / adfærd
•(5) Avanceret anvendelse / adfærd

T