Dejligt at I gerne vil deltage i "Smag på fællesskabet". Udfyld venligst nedenstående skema, så vi har basis informationer om jeres plejefamilie / deltagere. Herefter vil vi følge op med yderligere spørgsmål og dialog.

I kan deltage i en netværksgruppe med en eller to plejefamilier, som I allerede kender. Eller I kan lade Børnehjælpsdagen stå helt / delvist for matching, så I får etableret relation til plejefamilier, som I ikke kender eller kun kender perifert. I så fald vil vi være i tæt dialog om jeres ønsker, behov og muligheder, så vi får skabt det bedste match!

Et netværksgruppe består af tre plejefamilier. Hver familie er vært for 1 måltid 1 gang i løbet af sensommeren / efterår 2024.

Question Title

* 1. Hvor stor er jeres familie i alt?

0 20
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Vores plejefamilie består af:

Question Title

* 3. Vores motivation for at deltage i 'Smag på Fællesskabet" er:

Question Title

* 4. Vi har et ønske om at komme i en måltids-gruppe med denne plejefamilie, som vi kender / har mødt før:
(spring over, hvis I ikke har et ønske om at komme i gruppe med en specifik familie).

Question Title

* 5. Vi har et ønske om at komme i en måltids-gruppe med denne plejefamilie, som vi kender / har mødt før:
(spring over, hvis I ikke har et ønske om at komme i gruppe med en specifik familie).

Question Title

* 6. Vi har tidligere deltaget i tilbudet "Smagen af Fællesskab" (i perioden 2020-22)

Question Title

* 7. Vi er med i andre netværksgrupper for plejefamilier

Question Title

* 8. Vi gør os følgende bekymringer / tanker i forhold til deltagelse i 'Smag på fællesskabet':
Det kan være af praktisk karakter eller andet, evt. baseret på tidligere deltagelse.

Question Title

* 9. Hvor mange personer vil I kunne være vært for incl jer selv? (pladsmæssigt)

0 100
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Spørgeskemaet er udfyldt af

T