Hvor strategisk arbejder I med kunder, salg og marketing?

Tak for din interesse. 

Når du har besvaret spørgeskemaet, vil du inden for 48 timer modtage en mail med en URL til dit personligeBENCHMARK.

Det personlige BENCHMARK indeholder:
  • En overordnet score for hvor strategisk I arbejder med kunder, salg & marketing
  • En vurdering af de 7 strategiske ledelsesprincipper som scoren bygger på. 
  • En sammenligning med andre virksomheder der har deltaget i BENCHMARK
  • Eksklusiv adgang til de bagvedliggende resultater via et online dashboard
Det er gratis og helt uforpligtende at deltage. 

Din besvarelse er naturligvis fortrolig.

Jeg ser frem til at modtage dine svar.
 
Venlig hilsen
Kim Blandfort Christensen
BLANDFORT.COM

Question Title

* 1. For at kunne sende et link til dit personlige BENCHMARK har jeg brug for dine kontaktdata.

Question Title

* 2. Hvor strategisk arbejder I med kunder, salg og marketing i din virksomhed? Giv din umiddelbare vurdering på en skala fra 0-100, hvor 100 er meget strategisk - og 0 er slet ikke strategisk. Med strategisk menes der, at sætte retning, rammer og mål for arbejdet med kunder, salg og marketing.

0 50 100
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Har virksomheden en samlet strategi for arbejdet med kunder, salg og marketing?

Question Title

* 4. Er der formuleret fælles indsatsmål for Salg og Marketing? Et indsatsmål er udtryk for den indsats, vi forventer at vi skal i mål med, for at nå et resultatmål. Fx implementering af CRM eller udgivelse af et nyhedsbrev.

Question Title

* 5. Er der formuleret fælles resultatmål for Salg & Marketing? Et resultatmål er
udtryk for det egentlige mål. Fx årlig omsætning, antal leads, lønsomhed eller tilmeldte til nyhedsbrev.

Question Title

* 6. I hvilken grad formår I at realisere fælles salgs- og marketingmål? (Resultat- og indsatsmål)

Question Title

* 7. Er virksomhedens målgruppe(r) defineret? (Markeder, brancher og beslutningstagere)

Question Title

* 8. Er virksomhedens samlede kundeproces beskrevet? Kundeprocessen beskriver hvordan I arbejder med kunder før et salg, under et salg og efter et salg.

Question Title

* 9. Har I som organisation en fælles forståelse af, at kundeprocessen er en tværgående proces, der vedrører alle de afdelinger og personer, der direkte eller indirekte arbejder med kunder?

Question Title

* 10. Vil du beskrive jeres virksomhed som siloopdelt?

Question Title

* 11. Er der et klart defineret ejerskab til den samlede kundeproces? Kundeprocessen beskriver hvordan I arbejder med kunder før et salg, under et salg og efter et salg.

Question Title

* 12. Er kundeprocessen it-understøttet med fx et CRM-system eller Marketing Automation?

Question Title

* 13. Er jeres salgs- og marketingaktiviteter en integreret del af kundeprocessen? Dvs I har fastlagt hvilke aktiviteter der skal ske før et salg, under et salg og efter et salg.

Question Title

* 14. I hvilken grad formår I at eksekvere de salgs- og marketingaktiviteter der er en integreret del af kundeprocessen?

Question Title

* 15. I hvilken grad formår I at bruge de it-værktøjer og kundedata I har til rådighed i Salg og Marketing?

Question Title

* 16. Har I afdækket beslutningstagere og influenter hos såvel eksisterende som potentielle kunder?

Question Title

* 17. Er kunderejsen afdækket og beskrevet? Kunderejsen beskriver kundernes adfærd før, under og efter et køb.

Question Title

* 18. Måler I kontinuerligt på kundeoplevelser, kundetilfredshed og loyalitet?

Question Title

* 19. Har I defineret en datapolitik eller datastrategi i forhold til arbejdet med kundedata? Dvs. nedskrevne retningslinjer for hvordan i arbejder med kundedata. 

Question Title

* 20. Har I adgang til brugbare data på virksomhedens kunder? Fx stamdata, købsdata og holdningsdata. 

Question Title

* 21. I hvilken grad formår I at bruge kundedata og kundeindsigt i eksekveringen af jeres salgs- og marketingaktiviteter?

Question Title

* 22. I hvilken grad arbejder I kundeorienteret fremfor produktorienteret?

Question Title

* 23. I hvilken grad arbejder I med content marketing i form af Indhold der er målrettet udvalgte segmenter, virksomheder eller personer? 

Question Title

* 24. I hvilken grad har i et "udefra og ind" perspektiv i jeres kundekommunikation og salgs- og kundedialoger? Dvs tager udgangspunkt i kunden og ikke i jeres egen virksomhed og produkter.

Question Title

* 25. I hvilken grad synligører I værdien af produkter, løsninger og services for jeres kunder? Fx opnåede besparelser, fordele, udbytte eller brugertilfredshed.

Question Title

* 26. I hvilken grad evaluerer I resultater og effekt af  jeres salgs- og marketingaktiviteter?

Question Title

* 27. I hvilken grad kommunikerer i resultaterne af jeres salgs- og marketingaktiviteter tl jeres væsentligste interessenter? (fx direktion, kollegaer og samarbejdspartnere)

Question Title

* 28. I hvilken grad måler I på kontaktpriser på tværs af kundeprocessen? Fx hvad koster et lead, hvad koster en permission eller hvad koster en tabt kunde.

Question Title

* 29. Ved I hvad det koster at erhverve en ny kunde?

Question Title

* 30. I hvilken grad udarbejder i business cases inden I foretager større investeringer i salg og marketing? Fx digitale løsninger, kampagner og nyansættelser i salg og marketing.

Question Title

* 31. Hvordan fungerer samarbejdet mellem Salg og Marketing?

Question Title

* 32. Er der defineret tydelige roller, ansvar og mål for medarbejdere der arbejder med kunder, salg & marketing?

Question Title

* 33. I hvilken grad når de enkelte salgs- og marketingmedarbejdere deres personlige mål (indsatser og resultater)?

Question Title

* 34. Har I de nødvendige kompetencer og erfaringer til rådighed internt i organisationen til at realisere strategi og mål?

Question Title

* 35. I hvilken grad benytter I jer af eksterne kompetencer og erfaringer til at realisere strategi og mål? Fx konsulenter, tekstforfattere, grafikere.

Question Title

* 36. Hvor stor en procentdel af de salgs- og marketingaktiviteter I har planlagt det seneste år, vil du vurdere I reelt har fået gennemført?

Question Title

* 37. Hvad oplever du som de tre væsentligste barrierer for at eksekvere på strategi og aktiviteter?

Question Title

* 38. Hvad ser du lige nu som de største udfordringer i forhold til arbejdet med kunder, salg og marketing?

0 af 48 svarede
 

T