Kære læser

Vi vil gerne udbede os din holdning til det digitale hjem. For den tid, du bruger på at hjælpe os, trækker vi lod blandt deltagerne om et Bluetooth headset fra Verbatim.

Deltag i spørgeskemakonkurrencen og vind!

T