DEADLINE for besvarelse er 20. februar 2020.
 
Vi i bestyrelsen BEKLAGER at vi ikke har været kloge/skarpe nok i vores formulering.
ALLE jeres svar giver individuelt GOD MENING, men efter mere end 65 afgivede stemmer kan vi konstatere at det som samlet statistik/opgørelse IKKE giver nogen mening, så derfor bliver vi nødt til at spørge på en anden måde.
 
Det skyldes bl.a. at en del har svaret det SAMME i begge muligheder og det bliver IKKE en mulighed fra start.
Omvendt har det vist sig at der en en tendens til at ville "undgå" noget hvilket heller ikke var formålet.
Endvidere har en del faktisk skrevet (trods manglende tekst rubrik) at valget finder bestyrelsen bare ud af. Det mener vi dog ikke, da det er foreningen der har stemt om tankanlægget, så bør foreningen også høres om HVAD der skal puttes i den, for at projektet får størst mulig accept/succes og anvendelse fra start.
 
Grundlæggende ser vi følgende muligheder:
 • GTL Diesel - Marine Diesel
 • GTL Diesel - Benzin
 • Marine Diesel - GTL Diesel
 • Marine Diesel - Benzin
 • Benzin - GTL Diesel
 • Benzin - Marine Diesel
 
De 2  typer med HØJEST rangering "vinder" og nr. 1 kommer i den største tank.
 
Så VI prøver lige igen, sorry for "spild af jeres tid" :-)
--------- 00 ------
 
Om lidt får SSH det nye tankanlæg med en samlet kapacitet på 10.000 liter brændstof.

Anlægget har 2 kamre på henholdsvis 6.000 liter og 4.000 liter. Det betyder vi kan sælge/udbyde 2 typer brændstof, men der er principielt 3 typer at vælge imellem, så HVAD SKAL VI VÆLGE ?

Mulighederne er:
 • GTL FUEL (Gas To Liquid) - ny dieseltype som skulle være bedre for motoren, svine og lugte mindre (100% blandbar med alt andet diesel).
 • MARINE/OFFROAD Diesel - Den kendte type af diesel til både.
 • BENZIN (Oktan 100) - Da EU har indført 10% BIO i alt 92/95 (usikkerhed om 98) benzin, vurderes Oktan 100 som værende det bedste på markedet pt.
Udfordringer:
 • Der er blandt medlemmer og på diverse fora/FaceBook forlydender om, at GTL Fuel er farlig og ødelæggende.
  • Bestyrelsen har været i dialog med SHELL, DCC Energi, FLID, VOLVO, BUKH og YANMAR omkring dette.
   • Der er ingen beviser for disse påstande og BUKH har godkendt alle DV motorer til GTL. VOLVO PENTA er ligeledes godkendt, hvorimod YANMAR frasiger sig ethvert ansvar/garanti såfremt man anvender GTL.
   • SHELL, DCC Energi og FLID har ikke kendskab til dårlige ting omkring GTL FUEL.
   • BUKH oplyser dog at visse "knap så godt vedligeholdte" motorer kan blive utætte i pakninger/simreringe, men at dette skyldes den rensende effekt GTL Fuel har på gamle aflejringer i systemet.
   • VOLVO oplyser tilsvarende som BUKH.
Hverken SSH eller DCC-Energi påtager sig noget ansvar for HVAD DU PROPPER I DIN TANK eller tilstand/standard af DIN motor.

Du har nu muligheden for at være medbestemmende for HVAD vi vil udbyde og hvilken type der skal i hvilken tank (stor eller lille tank).

Den løsning med flest medlemsstemmer vil blive forelagt/fremlagt på generalforsamling 2020 og efterfølgende effektueret.

VI er vidende om, at IKKE ALLE medlemmer kan få deres vilje ved at vi kun kan udbyde 2 typer ud af flere mulige, men det vil komme flertallet til gavn. 
 

Question Title

* 1. NAVN

Question Title

* 2. PLADSNUMMER

Question Title

* 3. Prioriter de muligheder DU gerne vil have for påfyldning af brændstof i SHH

0 af 3 svarede
 

T