Ansøgning - frivillig 2020

Dette ansøgningsskema indeholder såvel almindelige som personfølsomme oplysninger.
Luftballonen og databehandler SurveyMonkey overholder alle krav til beskyttelse af personlige data jf. Persondataforordningen, så I er sikre på at vi behandler jeres data sikkert. Ingen data deles med andre.
(For yderligere info se: https://da.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-1)

Question Title

* 1. Personlige oplysninger:

Question Title

* 2. Min foretrukne aldersgruppe i Luftballonen Sommercamp er:

Question Title

* 3. Hvor/hvordan blev du opmærksom på Luftballonens tilbud:

Question Title

* 4. Ægteskabelig stilling:

Question Title

* 5. Afsluttende uddannelse (Ungdoms- eller videregående)

Question Title

* 6. Nuværende beskæftigelse ( Job, eller beskriv igangværende uddannelse)

Question Title

* 7. Vil et ophold i Luftballonen kunne supplere din uddannelse og/eller indgå som en formel del af din uddannelse.
Hvis ja, beskriv nærmere:

Question Title

* 8. Har du kørekort?

Question Title

* 9. Har du astma, allergi eller eksem? Sæt venligst kryds ud for kendte diagnoser. 

Question Title

* 10. Er du allergisk overfor fødevarer? Hvis ja, hvilke? 

Question Title

* 11. Hvis du er allergisk overfor visse fødevarer, bedes du her skrive hvilke fødevarer der giver hvilke reaktioner. Fx æg kan give kløe eller nødder kan give vejrtrækningsbesvær. 

Question Title

* 12. Bruger du epipen?

Question Title

* 13. Beskriv hvilke, hvis der er særlige forhold m. h. t. din helbredstilstand af fysisk eller psykisk karakter, eller andre forhold, der evt. kan give dig begrænsninger under opholdet?

Question Title

* 14. Har du tidligere deltaget i aktivitets- eller ferielejre for børn og unge?

Question Title

* 15. Har du praktisk erfaring i at omgås børn og unge i grupper?

Question Title

* 16. Har du praktisk erfaring med ledelse inden for sports-, lege- eller idrætsaktiviteter?

Question Title

* 17. Har du anden ledelses- eller pædagogisk erfaring?

Question Title

* 18. Hvilke andre egenskaber synes du selv du har og som gør dig velegnet til at være frivillig teltleder i Luftballonen?

Question Title

* 19. Hvis det er første gang du deltager bedes du skrive en kort tekst om hvad du forventer dig ved deltagelse i Luftballonen Sommercamp. 

Question Title

* 20. TRO- OG LOVE ERKLÆRING.
Ved indsendelse af ansøgningsskemaet tiltræder jeg samtidig nedenstående:

1. at jeg stiller mig til rådighed som frivillig og ulønnet teltleder i Luftballonen, og at jeg vil deltage i alle nødvendige lejraktiviteter- og pligter, fastlagt af ledelsen.

2. at jeg efter bedste viden, såvel fysisk som mentalt, er i stand til at gennemføre lejren, helbredsmæssigt uden problemer.

3. at jeg vil opretholde tavshedspligt i f.m. samtlige oplysninger jeg måtte modtage om deltagerne, de øvrige ledere og Luftballonen - såvel før, under som efter lejren.

4. at jeg accepterer at der indhentes børneattest, paragraf 36, via mit CPR-nummer. 

Question Title

* 21. 1. NYHEDSMAIL
Må vi kontakte dig via din e-mail omkring optagelse i campen, nyheder og vigtige informationer om campen via din e-mail? Det er vigtigt, ift. overholdelse af Persondataforordningen, at du udfylder dette spørgsmål.

Question Title

* 22. Dato:

Dato

Question Title

* 23. Navn:

Ved at trykke på Klik for send accepterer jeg at Luftballonen indsamler og gemmer mine oplysninger i 2 år. Derefter bliver alle mine oplysninger slettet.

T