Ansøgning deltager 2020

Dette ansøgningsskema indeholder såvel almindelige som personfølsomme oplysninger.
Luftballonen og databehandler SurveyMonkey overholder alle krav til beskyttelse af personlige data jf. Persondataforordningen, så I er sikre på at vi behandler jeres data sikkert. Ingen data deles med andre.
(For yderligere info se: https://da.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-1)

NB! Der tager 10-15 minutter at udfylde skemaet, så det er en god ting lige at gennemse skemaet først og finde de ønskede oplysninger inden du begynder.

Question Title

* 1. Vi ansøger hermed om deltagelse i:

Question Title

* 2. Følgende forældre giver hermed samtykke til mit barns deltagelse på Luftballonen Sommercamp. 

Question Title

* 3. Oplysninger om deltager:
(Alle oplysninger behandles fortroligt)

Question Title

* 4. Har dit barn

Question Title

* 5. Hvad er dit barn allergisk over for?

Question Title

* 6. Hvilke fødevarer er dit barn allergisk overfor? Sæt kryds ved alle kendte allergier/intolerancer. 

Question Title

* 7. Hvilken reaktion får dit barn ved indtagelse af disse fødevarer? Oplys her hvilken fødevare der giver en reaktion. Fx. æg giver kløe eller nødder kan give vejrtrækningsbesvær. 

Question Title

* 8. Bruger dit barn epipen?

Question Title

* 9. Hvem er jeres egen læge?

Question Title

* 10. Hvilken speciallæge/sygehus bruger barnet i forbindelse med sin astma/allergi/eksem?

Question Title

* 11. Hvornår har dit barn sidst besøgt egen læge/speciallæge/sygehus i forbindelse med sin astma/allergi/eksem?

Question Title

* 12. Medicin mod astma/allergi eller cremer mod eksem nr. 1 

Question Title

* 13. Medicin mod astma/allergi eller cremer mod eksem nr. 2

Question Title

* 14. Medicin mod astma/allergi eller cremer mod eksem nr. 3

Question Title

* 15. Medicin mod astma/allergi eller cremer mod eksem nr. 4

Question Title

* 16. Deltagere med astma skal 14 dage før campen måle lungefunktion. Luftballonen tilbyder køb af peakflowmeter til kr. 100,-.  Ønsker du at bestille et?

Question Title

* 17. Har dit barn andre sygdomme (fx sukkersyge) eller andre diagnoser der kræver specielle hensyn? 

Question Title

* 18. Hvis ja, oplys venligst her, hvis dit barn bruger medicin for disse sygdomme. 
(Skriv her både hvilken slags medicin samt sygdom)

Question Title

* 19. Er dit barn sengevæder?

Question Title

* 20. Har du yderligere oplysninger, der kan have interesse for Luftballonen i relation til dit barns deltagelse? (herunder familiemæssige forhold)

Question Title

* 21. Vedrørende forsikringer. Mit barn er dækket af:

Question Title

* 22. Luftballonen sponsorerer en løbe T-shirt; angiv venligst størrelse.

Question Title

* 23. Hvor hørte du om Luftballonen Sommercamp:

Question Title

* 24. NYHEDSMAIL
Må vi kontakte dig via din e-mail omkring optagelse i campen, nyheder og vigtige informationer om campen via e-mail?
Det er vigtigt, ift. overholdelse af Persondataforordningen, at I udfylder dette spørgsmål.

Question Title

* 25. SAMTYKKE TIL ØKONOMISKE MIDLER

Du vil på et senere tidspunkt modtage indbetalingskort for dit barns deltagelse (1400 kr. for de to yngste lejre og 1700 kr. for de ældste deltagere). Udover dette søger Luftballonen midler hos din lokale Lions Club, som et bidrag til campen.
Kan du acceptere, at vi søger på dit barns vegne?

Question Title

* 26. SAMTYKKE TIL INDHENTNING AF PERSONFØLSOMME DATA

Som forældre til ovennævnte deltager i Luftballonen 2020 giver jeg hermed Luftballonen tilladelse til at må indhente personfølsomme oplysninger til brug, alene for Luftballonens fagpersonale, ledelse samt sundhedsfagligt personale i tilfælde af kontakt til læge, skadestue, hospitalsafdeling eller sygetransport.

Du kan læse mere om samtykke her: https://luftballonen.dk/persondataloven/.

Question Title

* 27. SAMTYKKE TIL INDHENTNING AF ADRESSER, TELEFON OG E-MAIL

Som forældre til ovennævnte deltager i Luftballonen 2020 giver jeg hermed samtykke til at mit barns navn, adresse, telefonnummer og mailadresse deles med til campens øvrige deltagere.

Question Title

* 28. Dato:

Dato

Question Title

* 29. Navn:

Når du trykker på  Klik for send accepterer du at Luftballonen indsamler og gemmer dine oplysninger i en periode. Læs mere om persondataloven her: https://luftballonen.dk/persondataloven/.

T