Arbejdspladskultur

Vi vil gerne høre i hvor høj grad følgende udsagn passer til din oplevelse af din arbejdsplads

Question Title

* 1. I hvor høj grad passer følgende til dig

  I meget høj grad I høj grad I nogle grad I mindre grad Slet ikke
Jeg bliver respekteret, talt ordenligt til og hørt på arbejde
Jeg kan sige ”nej” til en arbejdsopgave, når jeg har brug for det
Der er en klar og tydelig forventningsafstemning mellem min leder og jeg
Vi har en høj følelse af fællesskab i mit team/mellem kollegaer
På mit arbejde er der tid til kreativ, refleksiv eller strategisk tænkning
Page1 / 6
 
17% of survey complete.

T