Kære ansøger

Kompetence Invest ønsker at finde de investeringsprojekter, hvor Kompetence Invest har størst mulighed for at give værdi og afkast.
Derfor ønsker vi også at tilknytte medlemmer med høj kompetence og relevant erhvervserfaring, og som aktivt vil være i stand til at berige og bidrage til at Kompetence Invests projekter kommer i mål og opnår en positiv exit.

Såfremt du opfylder ovenstående og du kunne tænke dig at være medlem af Komptence Invest, bedes du udfylde nedenstående spørgeskema.  
Vi opfordrer ansøgerne til at besvare skemaet så objektivt som overhovedet muligt. Hvis ikke der kan svares på et spørgsmål, springes spørgsmålet over.

Al information i denne ansøgning vil blive behandlet fortroligt.

Skulle du være i tvivl om noget eller have spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@kompetenceinvest.dk eller 20169929. Så snart vi har modtaget din ansøgning, vil din ansøgning bliver behandlet på det førtstkommende projektmøde. Herefter vil du blive kontaktet for det videre forløb. 

God fornøjelse med ansøgningskemaet.

Question Title

* 1. KONTAKTOPLYSNINGER

Question Title

* 2. Betragter du dig selv som professionel investor?

Question Title

* 3. Hvad er din erhvervsmæssige beskæftigelse pt.?

Question Title

* 4. Hvor mange nuværende eller tidligere investeringer har du foretaget?

Question Title

* 5. Hvor stort et beløb kan investeres over en 1 årig periode?

Question Title

* 6. Hvilke primære ønsker har du til din investering af kapitalen?

Question Title

* 7. Hvilke exit strategi foretrækker du for din investering?

Question Title

* 8. Hvilke spids-kompetencer besidder du?

Question Title

* 9. Hvilke erhvervserfaringer besidder du?

Question Title

* 10. Hvilken motivation ligger til grund for dit ønske om at blive medlem af Kompetence Invest?

Question Title

* 11. Jeg bekræfter at ovenstående information er korrekt

Tusind tak for din ansøgning. Vi vil vende retur hurtigst muligt

Med venlig hilsen
Kompetence Invest

Question Title

Billede

T