Kære ansøger

Vi ønsker at finde de projekter, hvor Kompetence Invest har størst mulighed for at give værdi og afkast.

Vi vil derfor opfordre til, at dette spørgeskema besvares så objektivt som overhovedet muligt. Hvis ikke der kan svares på et spørgsmål, springes spørgsmålet over.

Al information i denne ansøgning vil blive behandlet fortroligt.

Skulle du være i tvivl om et eller flere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@kompetenceinvest.dk eller 20169929. Så snart vi har modtaget din ansøgning, vil vi prækvalificere den og du vil herefter høre fra os. 

God fornøjelse med ansøgningskemaet.

Question Title

* 1. KONTAKTOPLYSNINGER

Question Title

* 2. Hvor stort et beløb ansøges der om?

Question Title

* 3. Hvem ejer virksomheden?

Question Title

* 4. Hvad skal kapitalen primært anvendes til?

Question Title

* 5. Hvilke kompetence har virksomheden behov for?

Question Title

* 6. Hvilke opgaver skal varetages og hvad er det anslåede tidsforbrug?

Question Title

* 7. Teknisk beskrivelse af produkt eller ydelse. Der må gerne henvises til hjemmesider, video eller andet.

Question Title

* 8. Hvem er målgruppen?

Question Title

* 9. Hvilken værdi giver produktet eller ydelsen?

Question Title

* 10. Hvilket problem løser produktet eller ydelsen?

Question Title

* 11. Er der ansøgt om patent eller anden form for beskyttelse?

Question Title

* 12. Er der ansøgt om godkendelse (CE, Tüv etc.)?

Question Title

* 13. Hvor stort er markedet i Danmark-Europa-Verdens markedet?

Question Title

* 14. Hvem er konkurrenterne i Danmark-Europa-Verdens markedet?

Question Title

* 15. Fordele og ulemper ved produktet eller ydelsen?

Question Title

* 16. Hvis produktet eller ydelsen ikke er færdigudviklet, hvornår forventes dette?

Question Title

* 17. Hvis produktet eller ydelsen ikke er færdigudviklet, hvad mangler?

Question Title

* 18. Projektets økonomi, herunder priskalkulation på produktet, driftsbudget for de næste 3 år og anden relevant økonomisk information?

Question Title

* 19. Hvis produktet eller ydelsen produceres, hvor produceres den så i dag?

Question Title

* 20. Jeg bekræfter at ovenstående information er korrekt

Tusind tak for din ansøgning. Vi vil vende retur hurtigst muligt

Med venlig hilsen
Kompetence Invest

Question Title

Billede

T