Velkommen til min spørgeundersøgelse om systematisk innovation!

Page1 / 8
 
12% of survey complete.
Allerførst - tusind tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om systematisk innovation.

Spørgsmålene i undersøgelsen er inddelt på samme måde som vores brætspil INNOCULTURE, som er baseret på den Europæiske Innovationsstandard.

Du kan læse mere om INNOCULTURE og standarden hér: http://finnkollerup.com/systematisk-innovation-med-innoculture/

Du vil - når jeg har indsamlet tilstrækkelige data (omkring 100 besvarelser) modtage en rapport fra mig, hvor jeg opsummerer (i anonymiseret form) konklusionerne fra denne undersøgelse.

På forhånd 1000 tak :-)

Bedste hilsner
Finn Kollerup
2612 9995
finn@finnkollerup.comQuestion Title

* Dine kontaktoplysninger

Instruktion vedrørende undersøgelsen:

Undersøgelsen er delt op i 6 hovedområder:

  • Strategi - Afklaring af organisationens langsigtede mål for innovation
  • Systemer - Etablering af rammer, der gør innovation til en del af medarbejdernes dagligdag og sikrer konsistens i innovationsprocesserne
  • Ledelse - Ledelsesmæssig opbakning og ressourcer til innovation
  • Organisation - Etablering af rammer og klima, der fremmer innovation
  • Projekter - Styrkelse af organisationens kapacitet til at drive innovationsprojekter
  • Omverden - Gennemførsel af forskellige indsatser rettet mod den kontekst, som organisationen befinder sig i

For hvert hovedområde skal du forholde dig til i hvor stort omfang hvert af de 5 indsatsområder er dækket ind hos jer:

  • Slet ikke: I har ingen aktiviteter inden for området
  • En lille smule: I har 1-2 enkeltstående aktiviteter
  • I høj grad: I er dækket rigtig godt ind, og har mange aktiviteter
  • Ja, 100%: I er helt dækket ind, og du kan ikke se at I mangler noget indenfor området

T