Dansk Komponistforening gør, hvad vi kan, for at hjælpe vores medlemmer og musiklivet gennem krisen forårsaget af COVID-19. For på et så oplyst grundlag som muligt at udvikle løsninger og for bedre at kunne lægge pres på relevante ministre, embedspersoner m.v., vil vi gerne høre mere om, hvordan vores medlemmer oplever konsekvenserne af COVID-19. Derfor vil de få spørgsmål i skemaet kredse om de økonomiske konsekvenser, du som komponist, festival- eller koncertarrangør, musiker etc. oplever netop nu. Undersøgelsen er anonym og har alene til formål at indhente informationer, der kan opkvalificere vores arbejde med at sikre medlemmernes økonomiske situation under denne krise bedst muligt. Hvis du har nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Komponistforenings sekretariat.

Question Title

* 1. Er du medlem af Dansk Komponistforening

Question Title

* 2. Hvad er dit primære virke? (musiker, koncertarrangør, lyd- og lystekniker etc)

Question Title

* 3. På hvilken måde har COVID19-tiltagene haft indflydelse på dit virke som komponist, koncertarrangør, musiker etc.

Question Title

* 4. Oplever du at have mistet andre jobs end de der direkte relaterer sig til dit primære virke? - hvis ja, så angiv gerne hvilke forskellige typer job du har mistet.

Question Title

* 5. Hvor mange penge estimerer du at miste på grund af COVID-19 - hvis du har flere indtægtskilder, så angiv også gerne et beløb ud fra hvert job.

Question Title

* 6. Hvilken type hjælp har du særligt brug for netop nu? Jo mere konkret et svar du kan give, desto nemmere er det for Dansk Komponistforening at gå videre med.

Question Title

* 7. Har du nogen afsluttende kommentarer/bemærkninger/informationer som du ønsker skal med i vores undersøgelse?

0 af 7 svarede
 

T