Question Title

* 1. Er du overordnet set tilfreds med din oplevelse ved vores fundraiser, hverken tilfreds eller utilfreds med den, eller utilfreds med den?

Question Title

* 2. Hvor tydeligt forklarede vores organisation, hvad dit bidrag vil blive brugt til?

Question Title

* 3. Hvor tydeligt forklarede vores organisation målene for vores fundraising?

Question Title

* 4. Hvor sandsynligt er det, at du vil deltage i vores fundraiser næste år?

Question Title

* 5. Var prisen for at deltage i vores fundraiser for høj, for lav eller passende?

Question Title

* 6. Hvor ofte sender du en e-mail med en donation til en velgørende organisation?

Question Title

* 7. Hvor sandsynligt er det, at du sender endnu en donation til den velgørende organisation, som du donerer mest til?

Question Title

* 8. Hvor sandsynligt er det, at du sender endnu en donation til den sidste velgørende organisation, som du har doneret til?

Question Title

* 9. Hvor sandsynligt er det, at du donerer penge til en velgørende organisation inden for de næste 12 måneder?

Question Title

* 10. Hvor mange gange cirka har du doneret et brugt køretøj til en velgørende organisation inden for de sidste 12 måneder?

Question Title

* 11. Hvor godt synes du, at de fleste velgørende organisationer administreres?

Question Title

* 12. Hvor stor effekt tror du, at dine donationer til velgørende organisationer har?

Question Title

* 13. Har du andre kommentarer, spørgsmål eller bekymringer?

T