Ansøgning.

Dette ansøgningsskema indeholder såvel almindelige som personfølsomme oplysninger.
Luftballonen og databehandler SurveyMonkey overholder alle krav til beskyttelse af personlige data jf. Persondataforordningen, så I er sikre på at vi behandler jeres data sikkert. Ingen data deles med andre.
(For yderligere info se: https://da.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-1)

NB! Der tager 10-15 minutter at udfylde skemaet, så det er en god ting lige at gennemse skemaet først og finde de ønskede oplysninger inden du begynder.

Question Title

* 1. NYHEDSMAIL
Må vi kontakte dig via din e-mail omkring optagelse i campen, nyheder og vigtige informationer om campen via e-mail?
Det er vigtigt, ift. overholdelse af Persondataforordningen, at I udfylder dette spørgsmål.

Question Title

* 2. Vi ansøger hermed om deltagelse i:

Question Title

* 3. Følgende forældre giver hermed samtykke til mit barns deltagelse i Luftballonens astma- allergi- og eksemkursus:

Question Title

* 4. Er telefonnumrene hemmelige?

Question Title

* 5. Oplysninger om deltager:
(Alle oplysninger behandles fortroligt)

Question Title

* 6. Har dit barn

Question Title

* 7. Hvilken lægeordineret diæt har dit barn?

Question Title

* 8. Hvad er dit barn allergisk over for?

Question Title

* 9. Hvem er jeres egen læge?

Question Title

* 10. Hvilken læge/eller sygehus bruger I når barnet skal ses i forbindelse med sin astma/allergi/eksem?

Question Title

* 11. Hvornår har dit barn sidst besøgt egen læge/speciallæge/sygehus i forbindelse med sin astma/allergi/eksem?

Question Title

* 12. Har dit barn andre kroniske lidelser end astma/allergi/eksem – f. eks. diabetes?

Question Title

* 13. Er der nogle fysiske eller psykiske begrænsninger, der skal tages hensyn til i lejren?
(F. eks. problemer med ledbånd, muskler eller adfærdsproblematikker som ADHD eller andet.)

Question Title

* 14. Har dit barn tidligere deltaget i en astmalejr eller gået på astmaskole?

Question Title

* 15. Har dit barn tidligere været på lejr og været hjemmefra i mere end en uge?

Question Title

* 16. Er dit barn sengevæder?

Question Title

* 17. Er dit barn bekendt med Peak-flowmålinger (pusteprøver)?

Question Title

* 18. Hvilke fritidsinteresser dyrker dit barn – f. eks. sport, idræt, musik, teater, sang m.m.?

Question Title

* 19. Evt. familiemæssige forhold som Luftballonen bør vide. (Luftballonen er underlagt tavshedspligt):

Question Title

* 20. Vedrørende forsikringer. Mit barn er dækket af:

Question Title

* 21. Medicin 1:

Question Title

* 22. Medicin 2:

Question Title

* 23. Medicin 3:

Question Title

* 24. Medicin 4:

Question Title

* 25. For deltagere med eksem: Første type créme:
(Bruges flere slags udfyldes også spørgsmål 25)

Question Title

* 26. For deltagere med eksem: Anden type créme:

Question Title

* 27. Oplys her, hvis dit barn bruger medicin i f.m. anden sygdom?
(Skriv her både hvilken slags medicin samt sygdom)

Question Title

* 28. Har du yderligere oplysninger, der kan have interesse for Luftballonen i relation til dit barns deltagelse?
(F. eks. hensyn til mad, andre børn, sovesituation, ordblindhed, psyke ……?)

Question Title

* 29. Mit barns Navn, Adresse og Telefonnummer må gerne angives på en INTERN Adresse- og telefonliste, der KUN oplyses til de øvrige deltagere i lejren.

Question Title

* 30. Luftballonen sponsorerer T-shirts; angiv venligst størrelse.

Question Title

* 31. Hvor hørte du om Luftballonen:

Question Title

* 32. Luftballonen stiller husstøvmidetæt betræk til rådighed. Angiv venligst om dit barn bruger t sådant.

Question Title

* 33. Luftballonen tilbyder køb af Peakflow måler til kr. 80,-. Kan bestilles her.

Question Title

* 34. Dato:

Dato:

Question Title

* 35. Navn:

Når du trykker på  Klik for send accepterer du at Luftballonen indsamler og gemmer dine oplysninger i min. 2 år. Derefter sletter vi samtlige oplysninger vi har modtaget fra jer.

T