Kære læser

Vi vil gerne udbede os din holdning til programmering. For den tid, du bruger på at hjælpe os, trækker vi lod blandt deltagerne om et sæt trådløse hovedtelefoner.

Deltag i spørgeskemakonkurrencen og vind!

T