Spørgeskema med henblik på at afdække behov for undervisning i diabetes i almen praksis

Kære kollega

Dette er et anonymt spørgeskema.

Med dette spørgeskema vil vi gerne have din hjælp til at designe undervisning i Type 2 diabetes til almen praksis.

I samarbejde med kvalitetsenheden i Region Hovedstaden (KAP-H) og RIV er uddannelsesenheden på Steno Diabetes Center Copenhagen ved at designe et undervisningsforløb om diabetes. Undervisningsforløbet udspringer af overenskomstforhandlinger 18 hvor det blev besluttet at en større andel af personer med mere kompliceret type 2 diabetes skal gå I almen praksis.  For at undersøge hvorledes undervisning og vidensdeling aktuelt foregår, og hvorvidt der er behov for yderligere undervisning og hvilke undervisningsformer du foretrækker, vil vi sætte stor pris på at du bruger nogle minutter på at udfylde dette skema. 

Det tager mindre end 5 minutter at udfylde skemaet.

Question Title

* 1. Baggrundsoplysninger
Køn

Question Title

* 2. Hvor mange år har du været i almen praksis?

Question Title

* 3. Hvilken uddannelse har du?

Question Title

* 4. I hvilken type praksis er du ansat?

Question Title

* 5. Besvar venligst nedenstående udsagn på en skala fra 1-6

Jeg føler, at jeg har behov for mere uddannelse i diabetes i takt med, at sygdommen og behandlingen bliver mere kompleks.

Question Title

* 6. Viden om diabetes.

Besvar venligst nedenstående på en skala fra 1-6. 

Hvilke områder indenfor diabetes giver dig de største udfordringer i dagligdagen?

  Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig Det ved jeg ikke
Udvikling af type 1- og type 2-diabetes
Kost og motion
Blodsukkerregulerende behandling (undtagen insulin)
Insulinopstart
Insulinjustering
Akutte komplikationer
Senkomplikationer
Motivation af patienterne
Patientuddannelse
Psykosociale barrierer
Behandling af ældre med diabetes
Samarbejde med hospitalsafdelinger om diabetespatienter
Samarbejde med kommunen om diabetespatienter
Ingen
Andre

Question Title

* 7. Deltagelse i uddannelsesaktiviteter i relation til diabetes.

Hvilken af nedenstående uddannelsesaktiviteter har du deltaget i indenfor det sidste år i relation til diabetes?

  Ja Nej Husker ikke
Konference 
Selvvalgt efteruddannelse via PLO
Gå-hjem-møder (f.eks. RIV)
Online foredrag, videoer, diskussioner, webinar
Undervisning i forbindelse med besøg fra medicinalindustrien (ja/nej/husker ikke)
Ingen

Question Title

* 8. For hvert af de ovennævnte arrangementer du deltog i: Brug venligst en af følgende svarmuligheder, hvis du deltog i diskussioner om patientrelaterede emner med deltagere fra andre faggrupper.

  Aldrig Af og til Jævnligt Ofte Meget ofte Kan ikke huske
Konference
Selvvalgt efteruddannelse via PLO
Gå-hjem-møder (f.eks. RIV)
Diskussioner i patient baserede små grupper (PBSGL)
Online foredrag, videoer, diskussioner, webinarer
Undervisning i forbindelse med besøg fra medicinalindustrien
Ingen
Andre

Question Title

* 9. Rådgivning i dagligdagen.

Ved behov for sparring omkring en patient eller et problem i dagligdagen: Hvor ofte bruger du nedenstående muligheder på en skala fra 1-6?

  Aldrig Af og til Jævnligt Ofte Meget ofte Kan ikke huske
Spørger en praktiserende læge i klinikken
Spørger en kollega i klinikken
Spørger sygeplejersken i en anden praksis
Søger på nettet
Ringer til en hospitalsansat, jeg kender
Ringer til en relevant afdeling på hospitalet uden at kende en specifik person
Ringer til en sygeplejerske i kommunen
Bruger de kliniske retningslinjer

Question Title

* 10. Stuktureret vidensdeling om diabetes.

Hvor ofte holder du/I planlagte møder for at diskutere patientbehandling med nedenstående?

  Aldrig Af og til Jævnligt Ofte Meget ofte Kan ikke huske
Med personalet i klinikken
Med den/de praktiserende læger i klinikken
Med andre professioner (fysioterapeuter, diætister etc)
Med personer med diabetes (ikke som led i direkte behandling)
Med specialister fra hospitalet
Med diabetesansvarlige i kommunen

Question Title

* 11. Hvis du skulle deltage i undervisnings- eller kompetenceudvikling om diabetes: Hvilken undervisningsform ville du så foretrække vurderet på en skala fra 1-6?

  Ikke brugbart Noget brugbart Brugbart Ganske brugbart Meget brugbart Ved ikke
Regelmæssige møder i mindre grupper med diskussion af cases
Konferencer
Besøg i klinikken af specialuddannet sygeplejerske/læge
Gå-hjem-møder med foredragsholder
Online uddannelse suppleret med mødeaktivitet
Besøg i diabetesambulatoriet
Andet

Question Title

* 12. Tror du, at regelmæssige møder med det formål at dele viden og erfaring i en multidisciplinær gruppe (alment praktiserende læger, hospitals specialister, sygeplejersker, kommunale diabetes tovholdere osv.) kunne være brugbart i dit daglige arbejde med diabetes?

Question Title

* 13. Tror du, at regelmæssige møder med det formål at dele viden og erfaring i en multidisciplinær gruppe (alment praktiserende læger, hospitals specialister, sygeplejersker, kommunale diabetes tovholdere osv.) kunne være udviklende for nedenstående?

  Ikke brugbart Noget brugbart Brugbart Ganske brugbart Meget brugbart Ved ikke
Dit professionelle forhold til dine patienter
Dit professionelle forhold til personalet i klinikken
Dit professionelle forhold til dine kolleger i almen praksis
Dit professionelle forhold til kolleger i andre praksis
Dit professionelle forhold til hospitalsspecialister
Dit professionelle forhold til din diabeteskontakt i kommunen

Question Title

* 14. Vil du være interesseret i at deltage i vidensdeling og erfaringsudveksling i et multidiciplinært team?

Mange tak for hjælpen

Med venlig hilsen

Uddannelsesenheden
Steno Diabetes Center Copenhagen

T