Person oplysninger

Question Title

* 1. Kontaktoplysninger

Question Title

* 3. Hvor mange møller af hvert fabrikat og type omhandler denne besvarelse ?
(Eksempel:  5 møller af type NEG Micon, NM 750/48)
Hvis besvarelsen omfatter flere mølltyper, brug da flere linjer til besvarelsen.

Question Title

* 4. Hvad var årsagen til at du valgte netop dette servicefirma ?

Question Title

* 5. Hvordan er kommunikation med firmaet (herunder advisering af kommende serviceeftersyn, kommunikation med forsikringsselskab, forklaring angående møllens drift m.m.) ?

Question Title

* 6. Hvordan er kvaliteten af det udførte serviceeftersyn (Følger firmaet op på unormale tilstande, giver firmaet tilbagemelding efter service, etc.)?

Question Title

* 7. Hvordan er kvaliteten af de udførte reparationer (Gemmes de udskiftede dele. Går firmaet i gang med reparation før forsikringsselskab er adviseret, kommer der genudkald til samme skade, m.v.) ?

Question Title

* 8. Hvordan er den skriftlige dokumentation på det udførte arbejde (servicerapporter, fakturaer, er prisen i overensstemmelse med tilbud/overslag m.m.) ?

Question Title

* 9. Hvordan er firmaets faglige viden om netop din vindmølle ?

Question Title

* 10. Hvor hurtig var dit servicefirma til at få løst evt. tekniske problemer på din vindmølle ?

Question Title

* 11. Hvordan er teknikernes viden om netop din vindmølle ?

Question Title

* 12. Hvordan er tilfredsheden med pris/ydelsesforholdet fra servicefirmaet (svarer priserne for service og reparationer til den kvalitet firmaet leverer) ?

Question Title

* 13. Hvordan performer dit servicefirma i forhold til tidligere ?

Question Title

* 14. Ville du anbefale dit servicefirma til andre ?

Question Title

* 15. Har du andre kommentarer til servicefirmaet ?

T