VELKOMMEN - HJÆLP OS MED AT FORME FREMTIDENS ARBEJDSSTYRKE I IDRÆTS- OG BEVÆGELSESSEKTOREN

Tak for at du tager dig tid til at gennemføre denne undersøgelse.
 
Undersøgelsen er en del af ESSA-sportsprojektet, som er finansieret af Europa-Kommissionen gennem Erasmus+. Undersøgelsen er koordineret af European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) og er et tværnationalt initiativ på tværs af hele EU, der involverer 18 nationale partnere og fem europæiske netværk.
 
Projektets fulde titel er ‘European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity’ (ESSA-Sport).

Formålet med projektet er at forbedre udbuddet af færdigheder og kompetencer i sektoren. Arbejdsgivernes syn på sektoren er afgørende for, om projektet bliver en succes, og undersøgelsens resultater vil blive benyttet i udarbejdelsen af:
  • 28 nationale rapporter og handlingsplaner – én for hvert EU-medlemsland.
  • Den første europæiske analyse af beskæftigelse, færdigheder og kompetencer på tværs af hele idræts- og bevægelsessektoren.
  • Det første EU-topmøde om færdigheder og kompetencer i idræts- og bevægelsessektoren (2019).
Idræts- og bevægelsessektoren vokser, forandrer sig og bliver vigtigere for Europas sociale og økonomiske fremtid. Vi tilstræber gennem undersøgelsen at præsentere arbejdsgivernes syn på den virkelighed og de udfordringer, idræts- og bevægelsessektoren står over for, samt at komme med anbefalinger for fremtidig handling. 
 
Vi har behov for din indsigt. Når du udfylder spørgeskemaet, bidrager du med vigtige informationer fra dit land, som vil:
  • påvirke udbuddet af uddannelser og kurser, som kan sikre, at de ansatte og frivillige i sektoren har de færdigheder og kompetencer, der er behov for;
  • hjælpe med at udforme beskæftigelses- og karrierevejledning.
Spørgeskemaet tager maksimalt 25 minutter at besvare. Din deltagelse er anonym og vil blive behandletfortroligt, og de indsamlede data vil blive behandlet i henhold til den europæiske persondatapolitik (GDPR).

Hvis du har behov for hjælp til at udfylde spørgeskemaet, kontakt venligst Christian Gjersing Nielsen fra Idrættens Analyseinstitut, som koordinerer den danske undersøgelse (christian.nielsen@idan.dk, tlf. 28 14 03 20) eller Simone Digennaro (s.digennaro@unicas.it) fra University of Cassino and Southern Lazio, som leder undersøgelsen.

For mere information, se projektets officielle hjemmeside: www.essa-sport.eu

Med venlig hilsen, 
 
Ledelsen for ESSA-Sport projektet
 
 This project has been funded with support from the European Commission. This online survey reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 
2% of survey complete.

T