Sæt ét kryds ved hvert spørgsmål.
Har du behov for at uddybe dit svar, kan du angive dette i kommentarfeltet under det pågældende spørgsmål.

Question Title

1. Er du tilfreds med den information, som blev givet forud for arbejdets start?

Question Title

2. Er du tilfreds med, hvordan arbejdet blev udført?

Question Title

3. Er du tilfreds med, hvordan arbejdet er afsluttet?

Question Title

4. Hvis du har været i dialog med os i forbindelse med spulingen, er du så tilfreds med den måde, dialogen er foregået på?

Question Title

5. Hvad er din generelle oplevelse af Samn Forsyning?

T